Πρόγραμμα LIFE+ Χρώμιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης του Ασωπού: τεχνολογίες και μέτρα αποκατάστασης

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, σε συνεργασία με
τους συμμετέχοντες φορείς στο πρόγραμμα LIFE – CHARM, διοργανώνουν στις 28
Μαρτίου 2014 Συνάντηση Εργασίας με θέμα:
«Πρόγραμμα LIFE+ Χρώμιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης του
Ασωπού: τεχνολογίες και μέτρα αποκατάστασης»
Στόχος της συνάντησης εργασίας είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων
φορέων και υπηρεσιακών παραγόντων για την πορεία και τα μέχρι τώρα
αποτελέσματα του προγράμματος που έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της
παρουσίας ολικού και εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια νερά της λεκάνης
απορροής του Ασωπού καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας και τη
διαμόρφωση μέτρων προστασίας του υπόγειου υδροφορέα. Στο πλαίσιο της
συνάντησης θα γίνει σύντομη παρουσίαση της πορείας και των αποτελεσμάτων του
προγράμματος από εκπροσώπους των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο, ενώ
τέλος θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την
δυνατότητα να εκφράσουν

Αίθουσα Συνεδριάσεων Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
Φίλωνος 31-35, Λιβαδειά
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014
Ώρα: 10:00-16:15