Σύλλογος για την καταπολέμηση της ανεργίας συστάθηκε στο Κόκκινο Βοιωτίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την υπ’ αριθμό 45/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Θηβών, συστάθηκε σωματείο με την επωνυμία:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
που εδρεύει στο Κόκκινο. Το καταστατικό του αποτελείτε από 26 άρθρα και ο σκοπός και η λειτουργία του δεν αντίκεινται στους νόμους, την ηθική και την δημόσια τάξη. Την 9/02/2014 έγινε εκλογή ΔΣ του συλλόγου και ορίστηκαν τα εξής μέλη:

Πρόεδρος: Θεοδώρου Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος: Καμίλης Αθανάσιος
Γραμματέας: Μπούτση Παναγιώτα
Ταμίας: Νίκας Ιωάννης
Μέλος: Ποταμιάς Παναγιώτης
Μέλος: Κατσαβριάς Μάριος
Μέλος: Ντελής Σταύρος
Με εκτίμηση

από http://thivagr.blogspot.gr/