«Η κοροϊδία συνεχίζεται………».

Κοινοποίηση στα Social Media

Δυστυχώς, αναγκαζόμαστε, για μια ακόμη φορά, να διαμαρτυρηθούμε, ως εκπρόσωποι της τοπικής μας επιχειρηματικής κοινότητας, επανερχόμενοι στο συνεχές έγκλημα, που συντελείται σε βάρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τον μόνιμο αποκλεισμό της από πόρους και πολιτικές για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση του επιχειρείν.
Μόλις πρόσφατα, ανακοινώσατε ένα σημαντικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας, με την επωνυμία «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-66 ετών». Αντιλαμβανόμαστε, ότι πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα, που επιχειρεί να δώσει ώθηση στην απασχόληση, παρεμβαίνοντας στην ελληνική κοινωνία, που μαστίζεται από την ανεργία και την πτώση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της.
Φαίνεται όμως, πως τελικά πιστεύετε, ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν χρήζει παρόμοιας στήριξης, καθώς, σύμφωνα μάλλον με τις εκτιμήσεις σας, διαθέτει ακμάζουσα τοπική οικονομία και οι πολίτες της δεν αντιμετωπίζουν τα γνωστά τραγικά πανελλαδικά προβλήματα ανεργίας και φτώχειας.
Η διαπίστωση μας αυτή βασίζεται στο γεγονός, ότι, αν υποθέσουμε, ότι η μείωση των κοινοτικών πόρων είναι αναπόδραστη για τους γνωστούς λόγους, δεν έχετε λάβει καμιά απολύτως μέριμνα για άσκηση αντίστοιχων πολιτικών, με εθνική ή άλλη χρηματοδότηση.
Θυμίζουμε βέβαια, ότι ο ίδιος αποκλεισμός από προγράμματα απασχόλησης ισχύει και για τα ΤοπΕΚΟ και ΤοπΣΑ.
Πρόκειται για τις δράσεις «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ», στις οποίες θα έχουμε μόνο επιδότηση της κατάρτισης και όχι την ουσιαστική επιδότηση απασχόλησης για την δημιουργία μόνιμων νέων θέσεων εργασίας.
Ίσως τελικά, θα πρέπει οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, που έχουν εμπλακεί με αυτά τα προγράμματα, να ξανασκεφτούν την συνέχεια της ενεργούς συμμετοχής τους, καθώς η όλη εξέλιξη, με αυτούς τους όρους, αποτελεί κοροϊδία για τους ανέργους και τις επιχειρήσεις της περιφέρειας μας.

Επισημαίνουμε ακόμη, ότι η ανακοινωθείσα, από την περιφερειακή αρχή μας, τροποποίηση για την δράση, με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών», ώστε η επιδοτούμενη απασχόληση να περιλαμβάνει και τους άνεργους της Στερεάς Ελλάδας, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, παρά το γεγονός, ότι μόλις την 11/3/2014 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 617 άλλη τροποποίηση για το ίδιο πρόγραμμα. Η χρονική αυτή απομάκρυνση της απασχόλησης από την κατάρτιση, αν τελικά συμπεριληφθεί και η Περιφέρεια μας, μόνο ωφέλιμη δεν θα είναι για την επιτυχία του προγράμματος.

Τέλος, θα σας ήμασταν ευγνώμονες, όπως μας γνωρίσετε τις σχεδιασμένες πολιτικές σας για την αντιμετώπιση της ανεργίας στην Στερεά Ελλάδα, εκτός βέβαια, αν πραγματικά πιστεύετε, ότι όντως η Περιφέρεια μας είναι ακμάζουσα και ευημερούσα.
Το Επιμελητήριο Βοιωτίας είναι στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.