Απλήρωτες οι καθαρίστριες που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Κοινοποίηση στα Social Media

Οι καθαρίστριες που εργάζονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου στα δημόσια σχολεία στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση παραμένουν απλήρωτες από τις 14/9/2013, ημερομηνία κατά την οποία έχουν αρχίσει να εργάζονται.
Συγκεκριμένα, δεν έχουν καταβληθεί στις καθαρίστριες τα προβλεπόμενα από τις συμβάσεις χρήματα, ούτε καν το δώρο Χριστουγέννων που τους αναλογεί, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης, καθώς τα χρήματα τα οποία πρέπει να τους καταβληθούν με βάση τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει, είναι ελάχιστα και καλύπτουν μόνο τις βασικές βιοποριστικές ανάγκες. Τώρα, που είναι απλήρωτες, δεν μπορούν ούτε αυτές να καλύψουν.
Με βάση τα ανωτέρω,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν ώστε να καταβληθούν άμεσα τα χρήματα στις Σχολικές Επιτροπές προκειμένου να λάβουν τα δεδουλευμένα τους οι καθαρίστριες που εργάζονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου στα δημόσια σχολεία στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Σταθάς Γιάννης
Στρατούλης Δημήτρης