Την Παρασκευή η συνεδρίαση του ΔΣ στο Δήμο Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 21 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον: «Καθορισμό Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2014».

2.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την : «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς σε συμμόρφωση.
3.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 48/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014».

4.Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της ΔΕΠΑΛ και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη.

5.Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος «Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας» οικονομικού έτους 2013.

6.Έγκριση της απόφασης της Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφισταμένου εκκοκκιστηρίου βάμβακος – σπορελαιουργείου της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. στο 2ο χλμ ΕΟ Λιβαδειάς – Αθήνας στο Δήμο Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας της Δ.Κ. Λιβαδειάς της Δ.Ε. Λιβαδειάς του Δήμου Λεβαδέων.

7.Έγκριση της απόφασης της Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά τη διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE με κωδ. «Ρωμαικο 1105784 στη θέση Άγιος Βασίλειος του Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας.

8.Έγκριση υποκατάστασης μέλους της αναδόχου σύμπραξης, σύμφωνα με την § 1γ του άρθρου 26 του Ν. 3316/2005 της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Χαιρώνειας».

9.Εισήγηση για παράταση της σύμβασης με τίτλο : «Μελέτη αποχέτευσης – προσαγωγής ακαθάρτων & εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Κοινότητας Κυριακίου.

10.Προγραμματισμός εκδηλώσεων ΠΑΣΧΑ 2014 και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης για την πραγματοποίηση τους.

11.Προέγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας».

12.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 316/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων περί τροποποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΟΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης) Δήμου Λεβαδέων.

13.Αξιοποίηση αστικών ακινήτων του Δήμου Λεβαδέων.

14.Αξιοποίηση αστικού ακινήτου του Δήμου Λεβαδέων στην οδό Κατσιώτου στη Λιβαδειά, κατόπιν λήξης της σύμβασης μίσθωσης την 12/4/2014.

15.Έγκριση απ΄ ευθείας συμφωνίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΒΡΟΥΛΙΕΣ» της Τ.Κ. Χαιρώνειας του Δ.Λ., εμβαδού 5.400 m2 και καθορισμός όρων αυτής, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών.

16.Έγκριση απ΄ ευθείας συμφωνίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΕΛΙΑ» της Τ.Κ. Λαφυστίου του Δ.Λ., εμβαδού 2.100 m2 και καθορισμός όρων αυτής, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών.

17.Έγκριση απ΄ ευθείας συμφωνίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΡΑΧΗ» της Τ.Κ. Λαφυστίου του Δ.Λ., εμβαδού 578 m2 και καθορισμός όρων αυτής, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών.

18.Έγκριση απ΄ ευθείας συμφωνίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΓΟΥΡΝΙΤΣΑ» της Τ.Κ. Λαφυστίου του Δ.Λ., εμβαδού 1.100 m2 και καθορισμός όρων αυτής, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών.

19.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας κεριού παραφίνης.

20.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας λαδιού για τις ανάγκες του Νεκροταφείου.

21.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας χημικού υλικού.

22.Απ΄ευθείας ανάθεση συντήρησης λογισμικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων σε εταιρείες που υπάρχουν ήδη εγκατασταθέντα πληροφοριακά συστήματα.

23.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 17/2014 απόφασης του Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ. που αφορά: «1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2014».

24.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2014 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. που αφορά: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων».

25.Απολογισμός οικονομικού έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.

26.Παράταση συμβάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας για το υποέργο «Προμήθεια Απορριμματοφόρου Τύπου Πρέσσας 16Μ3».

27.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας εποπτικού υλικού, Προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τους παιδικούς σταθμούς (χαρτικά, μπογιές, εκπαιδευτικό υλικό κλπ.), προμήθεια επίπλων και σκευών για Παιδικούς Σταθμούς και σκευών μαγειρικής.

28.Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Λεβαδέων.

29.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών.

30. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων.

31. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας φυτών, δέντρων, δενδρυλλίων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλλιαντάσης ΔημήτριοςτΗΝ