Θεωρημένα βιβλία εσόδων-εξόδων για τους συνδυασμούς των δημοτικών εκλογών

Κοινοποίηση στα Social Media

Τις φορολογικές υποχρεώσεις των συνδυασμών που θα συγκροτήσουν υποψήφιοι για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές επισημαίνει απόφαση του γενικού γραμματέα φορολογικών εσόδων από την οποία προκύπτει ότι θα πρέπει να τηρούνται βιβλία εσόδων εξόδων τα οποία μάλιστα θα πρέπει να είναι θεωρημένα. Από τη διαδικασία της θεώρησης, θα περνούν και τα εισιτήρια για εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την προεκλογική εκστρατεία.

Ειδικότερα:

•        Οι συνδυασμοί μπορεί να διαθέτουν διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων. Κάθε διπλότυπο εισιτήριο αριθμείται και θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας ή του οικείου δήμου, στο στέλεχος δε αυτού αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου του προσώπου στο οποίο διατίθεται.
•        Οι συνδυασμοί τηρούν ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των συνδυασμών. Το βιβλίο εσόδων – εξόδων θεωρείται, κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από την αρμόδια Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας, προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές και από την Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας του οικείου δήμου, για τις δημοτικές εκλογές.
•        Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θεωρούν τα διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων και το ειδικό βιβλίο (εσόδων – εξόδων) που προσκομίζουν οι περιφερειακοί και δημοτικοί συνδυασμοί δεδομένου ότι, η θεώρηση αυτών δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., αλλά από ειδικές νομοθετικές διατάξεις (ν. 3870/2010).

Πηγή: naftemporiki.gr