Έρχονται προκηρύξεις 25 εκατ. ευρώ για πέντε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα

Κοινοποίηση στα Social Media

Προκηρύξεις σε πέντε ακόμα φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις προγραμματίζονται για το 2014, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για τον αμπελώνα Θήρας έχει ολοκληρωθεί η έγκριση παρατάσεων για τους παλιούς, ενώ θα διατεθούν 1,2 εκατ. ευρώ σε νέες εντάξεις.

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται φέτος να προκηρυχθούν, μέσω του Μέτρου 214 (Γεωργοπεριβαλλοντικά):

1. «Προστασία υγροτοπικών συστημάτων» προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ

2. «Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση» προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ

3. «Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής» προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ

4. «Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ

5. «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον Αμπελώνα Ν. Θήρας» με την έκδοση Πρόσκλησης για νέες εντάξεις προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε παραλίμνιες προστατευόμενες περιοχές, ενώ το δεύτερο έχει στόχο τη διατήρηση παραδοσιακών ποικιλιών σε μεγάλες καλλιέργειες. Τα δύο τελευταία προγράμματα είναι τοπικά και στη Ζάκυνθο καλύπτουν σχεδόν όλη την ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Λαγανά και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται εκεί. Για τον αμπελώνα της Θήρας έχει ήδη ολοκληρωθεί η έγκριση των παρατάσεων για τους παλιούς δικαιούχους, ενώ τα 1,2 εκατ. ευρώ έχουν «φυλαχτεί» για τις νέες εντάξεις.

από http://www.agronews.gr/