Σύμφωνα με τα αναμενόμενα οι «πιστοποιημένοι» για το ΟΣΔΕ

Κοινοποίηση στα Social Media

Αργά την Παρασκευή το μεσημέρι, για να αποφύγει τις αντιδράσεις από το πρώτο άκουσμα της είδησης ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ τους φορείς συγκέντρωσης των δηλώσεων ΟΣ∆Ε. Συντονιστής χρήστηκε η κοινοπραξία ΓAIA-Επιχειρείν, όπως ακριβώς είχε φανεί από την αρχή της διαδικασίας ανάθεσης της ενεργοποίησης δικαιωµάτων.

Οι φορείς που πέρασαν το πρώτο στάδιο αξιολόγησης καλούνται την Τρίτη 18 Μαρτίου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το δεύτερο στάδιο.Οι φορείς που πέρασαν το πρώτο στάδιο αξιολόγησης καλούνται την Τρίτη 18 Μαρτίου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το δεύτερο στάδιο.
Αυτόµατα, η διοίκηση του οργανισµού έκρινε ότι πιστοποιηµένοι φορείς Β΄ βαθµού µπορούν να είναι µόνο όσες οργανώσεις ανήκουν στην κοινοπραξία.

Σύµφωνα µε τον πίνακα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, απορρίπτονται 30 φορείς και περνάνε στη δεύτερη φάση 126 (εκ των οποίων οι 86 ανήκουν στη ΓΑΙΑ).

Οι 30 Φορείς «κόπηκαν» στην αξιολόγηση αφού, όπως αναφέρει η απόφαση, δεν πληρούν τα προβλεπόµενα κριτήρια της πρόσκλησης και απορρίπτονται κατά το πρώτο στάδιο.

Επίσης, καµία από τις Ενώσεις ή τους Συνεταιρισµούς που κατέθεσαν φάκελο για φορέα Α και Β πιστοποίησης δεν έλαβαν έγκριση ως φορείς Β παρά µόνο ως φορείς Α. Με βάση τις αντιδράσεις από τους κοµµένους, µεταξύ των οποίων είναι δύο ΕΑΣ, από την ∆ευτέρα 17 Μαρτίου θα ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων.

Ρήξη για το ΟΣ∆Ε

Στα πρόθυρα εµφυλίου βρίσκεται, πριν ακόµα λειτουργήσει η κοινοπραξία Neuropublic-ΠΑΣΕΓΕΣ-Ενώσεων. Ο λόγος είναι ότι, όπως αναφέρουν πηγές της Agrenda, τα µισά έσοδα από την ενεργοποίηση δικαιωµάτων θα πάνε στον Συντονιστή, περίπου 15 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα στους φορείς Α΄ και Β΄ βαθµού. Αυτοί που θα έχουν το µεγαλύτερο φόρτο εργασίας, οι Ενώσεις, έχουν ήδη αρχίσει να διαµαρτύρονται.

Αξιολόγηση σε δεύτερο στάδιο την Τρίτη 18 Μαρτίου

Σε συνέχεια της υπ’ αρίθμ. 30727/14.03.2014 απόφασης του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα «Αξιολόγηση δικαιολογητικών για την “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’ Βαθμού, Φορέων Β’ Βαθμού & Φορέα Συντονισμού στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020” κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης», καλούνται οι φορείς Α’ βαθμού και Β’ βαθμού που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης, όπως προσέλθουν την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δομοκού 5 Αθήνα, για την αξιολόγησή τους κατά το δεύτερο στάδιο Αξιολόγησης Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ώρες προσέλευσης θα δημοσιοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση.

Κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, οι Φορείς θα κριθούν στα κάτωθι:

-Απάντηση ερωτηματολογίου από τον υπεύθυνο του έργου του Φορέα ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, που θα αφορά τη αίτηση και τη νέα Κ.Α.Π.

– Παράδοση εξουσιοδοτήσεων αγροτών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της πρόσκλησης και εφόσον δεν έχουν προσκομιστεί κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 8008/22.01.2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’ Βαθμού, Φορέων Β’ Βαθμού και Φορέα Συντονισμού στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 και στην υπ’ αριθμό 11545/29.01.2014 Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα «Πιστοποίηση φορέων για την συμπλήρωση και υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης στα πλαίσια του ΟΣΔΕ 2014-2020».

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης φορέων του ΟΣΔΕ.pdf

την Πρόσκληση για αξιολόγηση των φορέων του ΟΣΔΕ σε δεύτερο βαθμό.pdf

και το Πρώτο πρακτικό συνεδρίασης επιτροπής για τους φορείς του ΟΣΔΕ.doc

από http://www.agronews.gr/