Καταγγελία κατά Κ.Ε.Δ.Ε. για προσπάθεια καταστρατήγησης του ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΩΡΕΑΝ χαρακτήρα των Κοινωνικών Δομών

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών καταγγέλλει ρητά και ευθέως την Κ.Ε.Δ.Ε. για την απαράδεκτη προσπάθεια επιρροής και παρέμβασης σε απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αναμένεται την Δευτέρα 17/03/2014 και αφορά στην νομιμότητα ή μη προγραμματικής σύμβασης που σκόπευε να συνάψει ο Δήμος Μεταμόρφωσης με ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για την λειτουργία Κοινωνικών Δομών του Δήμου. Να θυμίσουμε ότι με την πρώτη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε απορριφθεί η προγραμματική σύμβαση που σκόπευε να συνάψει ο Δήμος Μεταμόρφωσης με την Κοιν.Σ.Επ. για την λειτουργία των παιδικών σταθμών επειδή, όπως ξεκάθαρα αναφερόταν: «υπέκρυβε την ύπαρξη κέρδους για την αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση και απευθείας ανάθεση».
Με άρθρο που δημοσιεύεται στην σελίδα της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.localit.gr) με τίτλο «Στην ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου τη Δευτέρα το μέλλον των Κοιν.Σ.Επ.» διαβάζουμε μεταξύ άλλων: «Στη συνεδρίαση, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παρέμβει η Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Δήμου Μεταμόρφωσης…» «…οι Κοιν.Σ.Επ., συστήθηκαν από τον νομοθέτη για την αντιμετώπιση ……Διαβαστε περισσοτερα => Καταγγελία για ΚΕΔΕ