Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων.Αρδευτικό-Αποστραγγιστικό κανάλι

Κοινοποίηση στα Social Media

Άρχισε η κατασκευή του καναλιού στην Αγία Παρασκευή Αλιάρτου, το οποίο εξυπηρετεί τους καλλιεργητές της περιοχής μεταφέροντας το νερό από τον ποταμό Λόφιο και ταυτόχρονα λειτουργεί και ως αποστραγγιστικό συλλέγοντας τα όμβρια νερά που κατεβαίνουν από το Μάζι, προστατεύοντας την παρακείμενη κατοικημένη περιοχή.
Το κανάλι μήκους 400 μέτρων περίπου, ήταν αίτημα των κατοίκων της περιοχής για τους παραπάνω λόγους και η κατασκευή του γίνεται από τον Δήμο με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.