Καταβολή υπολοίπων ποσών Ενιαίας Ενίσχυσης 2013, ύψους 25 εκατ. €

Κοινοποίηση στα Social Media

Ολοκληρώθηκαν οι  διαδικασίες ελέγχου για την πληρωμή της Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2013. Η πληρωμή αφορά 13.335 δικαιούχους, στην πλειοψηφία  κτηνοτρόφους και το συνολικό ποσό  ανέρχεται σε περίπου 25 εκατ. €.

Τα ποσά πληρωμής είναι  διαθέσιμα από σήμερα Τρίτη 11 Μαρτίου και οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται και από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) για τα σχετικά ποσά πληρωμής που καταβάλλονται.