Τέλος εποχής για τη ΔΕΗ -Η εταιρεία χωρίζεται στα δύο και το 30% πωλείται σε ιδιώτες

Κοινοποίηση στα Social Media

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την επόμενη Παρασκευή δόθηκε το νομοσχέδιο για την πώληση της μικρής ΔΕΗ, μέσω της οποία το 30% του παραγωγικού της δυναμικού θα περάσει στα χέρια ιδιωτών. Με αυτόν τον τρόπο τα υπουργεία Οικονομικών και ΠΕΚΑ θέτουν σε εξέλιξη την εφαρμογή του σχεδίου για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ενώ επιβάλλονται όροι ελεύθερου ανταγωνισμού.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία εταιρεία, η «μικρή ΔΕΗ», στην οποία θα μεταφερθούν μονάδες, περιουσιακά στοιχεία, προσωπικό και πελάτες που αντιστοιχούν στο 30% της επιχείρησης της ΔΕΗ. Η νέα εταιρεία θα αποκρατικοποιηθεί και θα δοθεί σε ιδιώτη, ματά από διεθνή διαγωνισμό.

Τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα -Πώληση μέχρι το 2015

Βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχουν τα υπουργεία Οικονομικών και ΠΕΚΑ, η πώληση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2015. Η νέα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στις έννομες σχέσεις της ΔΕΗ, με τους εργαζομένους που περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο κλάδο. Η διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού θα καθοριστεί με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ.

Η μεταβίβαση των συμβάσεων προμήθειας στη νέα εταιρεία επέρχεται άνευ συγκατάθεσης των πελατών της ΔΕΗ, κατ’ απόκλιση των προβλεπομένων στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΔΕΗ οφείλει για έξι μήνες να απέχει από επιθετικές εμπορικές πρακτικές για επαναπροσέλκυση των συγκεκριμένων πελατών, ενώ σε περίπτωση λύσης των συμβάσεων αυτών προβλέπεται ότι μπορεί να αρνηθεί τη σύναψης νέας σύμβασης με τους συγκεκριμένους πελάτες. Οι συμβάσεις που θα μεταφερθούν θα προσδιοριστούν με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ.

Ποιες μονάδες θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία

Το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που είχε η ΔΕΗ σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται στη νέα εταιρεία περιέρχεται αυτόματα στη νέα εταιρεία. Συγκεκριμένα οι μονάδες που θα περάσουν στη νέα εταιρεία είναι:

  • Λιγνίτης: ΑΗΣ Αμύνταιο Ι & ΙΙ, ισχύος 600 MW, ΑΗΣ Μελίτη Ι, ισχύoς 330 MW και η άδεια ηλεκτροπαραγωγής για τον σταθμό παραγωγής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450 MW. Επίσης τα δικαιώματα της ΔΕΗ στα λιγνιτωρυχεία που απαιτούνται για τη λειτουργία τους (Αμυνταίου, Κλειδιού, Λόφων Μελίτης, Κομνηνών Ι & ΙΙ, Βεύης.
  • Υδροηλεκτρικά: Πλατανόβρυση, ισχύος 116 MW, Θησαυρού, ισχύος 384 MW, ‘Αγρας, ισχύος 50 MW, Εδεσσαίος, ισχύος 19 MW, Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνολικής ισχύος 334 MW.
  • Φυσικό αέριο: ΑΗΣ Κομοτηνής, ισχύος 485 MW.
  • Πρόκειται δηλαδή για μονάδες συνολικής ισχυος 2.318 μεγαβάτ συν την άδεια παραγωγής για τη μονάδα Φλώρινας (Μελίτης)2 και τα λιγνιτωρυχεία.

ΥΠΕΚΑ: Η πώληση ενθαρρύνει τις επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΚΑ: «Με τη δημιουργία νέας ανταγωνιστικής επιχειρήσεως στον τομέα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενθαρρύνονται οι επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και συνακόλουθα η δημιουργία θέσεων εργασίας στον οικείο κλάδο. Επίσης, αυξάνεται η εξωστρέφεια της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ισχυρών διεθνών παικτών στην ελληνική αγορά, την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και τελικά τη μείωση των τιμών ενέργειας στον τελικό καταναλωτή».

Πηγή:www.iefimerida.gr