Οι παγίδες των αποδείξεων και το τσουχτερό πρόστιμο για όσους πληρώνονται με «μπλοκάκι»

Κοινοποίηση στα Social Media

Στις 20 Μαρτίου ξεκινάει η περίοδος της υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων και για τους φορολογούμενος ξεκινάει για ακόμα μία χρονιά το ξεσκαρτάρισμα των αποδείξεων, αφού αν δεν είναι προσεκτικοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα.

Μάλιστα, αυτοί που θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί είναι οι εργαζόμενοι που πληρώνονται με μπλοκάκι ή αλλιώς με έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Οπως αναφέρει και το capital.gr, αυτοί θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και φορολογούνται με συντελεστή 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ καθαρού εισοδήματος και με 33% για το υπερβάλλον εισόδημα, ωστόσο έχουν το δικαίωμα να φορολογηθούν ως μισθωτοί -και κατά συνέπεια να καρπωθούν αφορολόγητο όριο έως και 9.350 ευρώ-, υπό προϋποθέσεις. Αυτές είναι οι εξής:

Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους,

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία, ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος, να προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.

Οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις έχουν δικαίωμα να φορολογηθούν ως μισθωτοί. Ωστόσο, μπορεί να ωφελούνται από τη φορολόγηση του εισοδήματός τους με βάση τη φορολογική κλίμακα, ωστόσο, χάνουν δυο άλλα προνόμια. Δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης επαγγελματικών δαπανών, ενώ είναι υποχρεωμένοι να συγκεντρώσουν και αποδείξεις.

Οι αποδείξεις θα πρέπει να είναι αξίας τουλάχιστον ίσης με το 25% του ακαθάριστου εισοδήματος των φορολογούμενων. Για παράδειγμα, ο εργαζόμενος με μπλοκάκι που έχει ακαθάριστο εισόδημα ύψους 10.000 ευρώ θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει, το 2013, αποδείξεις συνολικής αξίας τουλάχιστον 2.500 ευρώ. Στην περίπτωση που έχουν συγκεντρώσει λιγότερες αποδείξεις, τότε θα τους βεβαιωθεί πρόσθετος φόρος ύψους 22% της αξίας των αποδείξεων που τους λείπουν.

Πηγή: www.iefimerida.gr