Επιτακτική η ανάγκη του τερματισμού του αποκλεισμού εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Κοινοποίηση στα Social Media

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών με θέμα «Επιτακτική η ανάγκη του τερματισμού του αποκλεισμού εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σταθάς και Δημήτρης Στρατούλης:

Με τροπολογία που κατατέθηκε και έγινε δεκτή στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας» παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΙΚΑ που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις μέχρι 28/05/2015, θέμα που σαφώς απασχολεί χιλιάδες ασφαλισμένους του ΙΚΑ.

Το ίδιο ακριβώς όμως θέμα απασχολεί και τους ένα (1) εκατομμύριο ανασφάλιστους στο ταμείο του ΟΑΕΕ (387 χιλιάδες ασφαλισμένοι καθώς επίσης και τα μέλη των οικογενειών τους). Πολλοί δε εξ αυτών είναι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική κάλυψη και μάλιστα οι περισσότεροι τα τελευταία τέσσερα – πέντε  χρόνια, κατά τη διάρκεια της ύφεσης και της εφαρμογής των μνημονίων.

Επισημαίνεται, ότι στην πρόσφατη γνωμοδότηση  που  υπογράφουν ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  κ. Αντώνης Μανιτάκης και ο Λέκτωρ της Νομικής του ΑΠΘ κ. Ακρίτας Καϊδατζής, που έχει ήδη κατατεθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, αναφέρονται μεταξύ άλλων:

Πρώτον, για τις εισφορές και τις ασφαλιστικές κατηγορίες. Η άσκηση κανονιστικής εξουσίας αναπροσαρμογής των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΑΕΕ επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές καθίσταται, λόγω των εξαιρετικών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της χώρας και της αναμφισβήτητης και ραγδαίας μετά το έτος 2009 μείωσης των πραγματικών αποδοχών των ασφαλισμένων του Ταμείου, απολύτως δικαιολογημένη αλλά και αναγκαία για την επιβίωση του Ταμείου. Καθίσταται επιπλέον, εν όψει των άρθρων 22, παρ. 5, και 4, παρ. 5, του Συντάγματος, συνταγματικά επιβεβλημένη και επιτακτική, καθ’ όσον οι μέσες τεκμαρτές αποδοχές των ασφαλισμένων (δηλαδή, οι ασφαλιστικές κατηγορίες) οφείλουν να εναρμονιστούν με τις μέσες πραγματικές αποδοχές τους.

Δεύτερον, για τη διακοπή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που οφείλουν εισφορές προς το Ταμείο. Εν όψει του υποχρεωτικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτή η μονομερής, σε βάρος του ασφαλισμένου, αναστολή της ασφαλιστικής σχέσης με αναστολή της χορήγησης.

Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να σταματήσει ο απαράδεκτος αποκλεισμός των 387 χιλιάδων ασφαλισμένων του ΟΑΕΕκαι των μελών των οικογενειών τους και να ισχύσουν και για αυτούς οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σταθάς Γιάννης

Στρατούλης Δημήτρης