Μέχρι 15 Μαρτίου οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων στη Βοιωτία

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 1063/23951/20-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την αμπελοοινική περίοδο 2014-2015 προβλέπονται Πανελλαδικά κονδύλια ύψους 10.000.000 ευρώ για το Πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή αμπελώνων».

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν από την 1 Μαρτίου έως τις 15 Μαΐου 2014 Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο Πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων» περιόδου 2014-2015, στην έδρα της Διεύθυνσης στη Λιβαδειά (Φίλωνος 35-39) με υποσημείωση ότι για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος θα ενημερωθούν μέσω νεώτερου εγγράφου που θα αποσταλλεί από τη Διεύθυνση για ανάρτηση στους κατά τόπους Δήμους.