Υποχρεωτικά στο Taxisnet μισθωτήρια αγροτικής γης άνω των 1.200 ευρώ

Κοινοποίηση στα Social Media

Διευκρινίσεις όσον αφορά τα μισθωτήρια ενοκίασης αγροτικής γης, που επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ του Agronews της 25ης Φεβρουαρίου, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, προσθέτοντας ότι οι ετήσιες μισθώσεις μέχρι 1.200 ευρώ δεν είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Taxisnet.

αλυτικά, το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τα εξής:

– Η υποχρέωση δήλωσης της μίσθωσης βαρύνει τον εκμισθωτή και όχι τον εκμεταλλευτή του χωραφιού (αγρότη).

– Όσα μισθωτήρια δεν είχαν υποβληθεί με το χειρόγραφο σύστημα (μέχρι 31/12/13) μπορούν να υποβληθούν μέχρι 28/02/14 χωρίς πρόστιμα.

– Αν ένα μισθωτήριο είναι στη μέση της διάρκειάς του, δεν πρέπει να υποβληθεί ξανά, παρά μόνο στην ανανέωση. Αν, φυσικά, υπήρχε υποχρέωση υποβολής και δεν δηλώθηκε αρχικά, μπορεί να υποβληθεί μέχρι 28/2 χωρίς πρόστιμα.

– Οι εκμισθωτές έχουν ένα μήνα από τη σύναψη της μίσθωσης για να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά.

– Οι μισθώσεις μέχρι 100 ευρώ (το μήνα) δεν έχουν υποχρέωση υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως δηλαδή ίσχυε και με το προηγούμενο σύστημα.

– Οι προφορικές συμφωνίες μισθώσεων έχουν υποχρέωση υποβολής, όπως ακριβώς και οι έγγραφες.

 από agronews.gr