Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στην Ανακύκλωση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Λεβαδέων σε συνεργασία με την εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ», η οποία έχει αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης για τα απόβλητα του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού νοικοκυριών, φορέων και καταστημάτων.
Στα παραπάνω απόβλητα εντάσσονται οι μεγάλες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, ο εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών, συσκευές κλιματισμού, μικρές ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα κλπ.
Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που πηγαίνουν στο ΧΥΤΑ, η προστασία του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε αυτές τις συσκευές όπως μόλυβδος, φρέον κλπ, αλλά και η ανάκτηση πολύτιμων υλικών και πρώτων υλών για τη βιομηχανία, όπως σίδηρος, αλουμίνιο, πλαστικό κλπ.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος παρακαλούνται όσοι έχουν παλιό ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό που επιθυμούν να αποσύρουν να επικοινωνούν με το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λεβαδέων στο τηλ. 22610-89818 προκειμένου να οργανωθεί η απόσυρση του.
Παρακαλούνται οι δημότες να μην τοποθετούν το είδη που θέλουν να αποσύρουν στο πεζοδρόμιο πριν από προκαθορισμένο τηλεφωνικό ραντεβού με το Δήμο, καθώς μόνο μέσω του Δήμου οι συσκευές προωθούνται ασφαλώς προς ανακύκλωση. Επίσης, παρακαλούμε τις μικρές προς απόσυρση συσκευές σας (ηλεκτρικοί βραστήρες, ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα κλπ) να μας τις παραδίδετε στο αμαξοστάσιο του Δήμου Λεβαδέων (παλαιά σφαγεία) που θα λειτουργεί ως σημείο προσωρινής αποθήκευσης των συσκευών αυτών.
Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή σας στην υλοποίηση του προγράμματος είναι καθοριστική και συμβάλλει ουσιαστικά στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.