Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Λιβαδειάς θα διενεργήσει έρανο

Κοινοποίηση στα Social Media

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Π./Δ28/Π2β/17540/497 Υπουργική απόφαση χορηγήθηκε άδεια στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό δια την διενέργεια Πανελληνίου εράνου δια το έτος 2012.

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Λιβαδειάς θα διενεργήσει έρανο στην πόλη της Λιβαδειάς στις 5, 12, 14, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2012.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, διότι ενόψει των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, δεν λησμονείτε να δείχνετε την ευαισθησία σας και την ανθρωπιά σας για τον συνάνθρωπό μας.

Για το Δ.Σ.

Μετά Τιμής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ                                  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΝΙΟΥ