«Ρουσφέτια» εν όψει: Επαναφέρουν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για όλο το Δημόσιο, τρεις μήνες πριν από τις εκλογές

Κοινοποίηση στα Social Media

Σαν προεκλογικό «δωράκι» μπορεί να ερμηνευθεί η απόφαση της κυβέρνησης να επαναφέρει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο πέρασε κυριολεκικά «στα μουλωχτά».

Με Απόφαση του Χρήστου Σταϊκούρα ενεργοποιείται η διάταξη νόμου, που προβλέπει την επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για σχεδόν. όλο το Δημόσιο, λίγο πριν μπούμε στη τελική ευθεία για τις δίδυμες κάλπες.

Σχεδόν όλο το δημόσιο δικαιούται το επίδομα

Η διάταξη που είχε συμπεριληφθεί σε νόμο που πήρε ΦΕΚ στις 11 του μήνα και δίνει ανάσα έως 150 ευρώ τον μήνα, αφορά στους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ):

  1. του Δημοσίου,
  2. των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,
  3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένου το Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α)

Επίσης υπάγονται:

  1. οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  2. οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Εμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας,
  3. οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί,
  4. οι υπάλληλοι της Βουλής, όσον αφορά τα μισθολογικά θέματά τους τροποποιουμένου αναλόγως του Κανονισμού της Βουλής, και το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας,
  5. οι διοικητικοί υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
  6. οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.),
  7. οι υπάλληλοι και, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3, του άρθρου 63, του ν.3801/2009 (Α’ 163) των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Σύμφωνα με την Απόφαση του Χ. Σταϊκούρα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν στο εποπτεύον Υπουργείο τα αιτήματά τους. Στην συνέχεια, το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, για το σύνολο των φορέων που εποπτεύει, και να το υποβάλλει στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συνυπογραφή, εκτιμώντας και την απαιτούμενη δαπάνη.

ΥΠΟΙΚ: Δεν πρόκειται για επαναφορά του επιδόματος

Το υπουργείο πάντως, έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν πρόκειται για επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος, ενώ χαρακτηρίζει ασήμαντο το δημοσιονομικό κόστος για τη χορήγηση του επίμαχου επιδόματος.

Σε ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΚ σημειώνει αφενός ότι το επίδομα συνεχιζει να καταβάλλεται σε ειδικότητες υπαλλήλων που είχαν «κλειδώσει» το 2012 και αφετέρου ότι δίνεται η δυνατότητα να συμπεριληφθούν ειδικότητες που στον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζονται ως τέτοιες (επικίνδυνες και ανθυγιεινες).

Η διευκρινιστική ανακοίνωση έχει έντονο «άρωμα» Μαξίμου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα δημοσιεύματα περί προεκλογικών παροχών έφτασαν στα αυτιά του Αντώνη  Σαμαρά που ζήτησε να ξεκαθαριστεί τάχιστα το θέμα.

Αναλυτικά όπως εξηγεί στην ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΚ, με τη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 παρεσχέθη η δυνατότητα στους φορείς του Δημοσίου που για διαδικαστικούς λόγους δεν είχαν υποβάλει αιτήματα χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε προσωπικό που απασχολείται σε ειδικότητες που δικαιολογούν τη χορήγηση του να υποβάλουν προτάσεις χορήγησης του εν λόγω επιδόματος.

Η ρύθμιση, αναφέρει το υπουργείο,  αφορά μικρό αριθμό προσωπικού εποπτευόμενων από το Δημόσιο νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τα οποία δεν είχαν υποβάλει αιτήματα χορήγησης του επιδόματος εντός της αρχικής προθεσμίας που όριζε ο ν. 4024/2011.

Το δημοσιονομικό κόστος είναι ασήμαντο, διαβεβαιώνει και εξηγεί ότι η ρύθμιση έγινε για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης αφού το προσωπικό κάποιων φορέων με συγκεκριμένες ειδικότητες δεν είχε πάρει το επίδομα ενώ στο προσωπικό άλλων φορέων με τις ίδιες ακριβώς ειδικότητες είχε χορηγηθεί.

Η παροχή της δυνατότητας υποβολής πρότασης δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση επαναφορά του παλαιότερου καθεστώτος, αλλά απλώς άρση ανισοτήτων μεταξύ προσωπικού που εργάζεται υπό ακριβώς ίδιες συνθήκες, διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών και τονίζει ότι δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση χορήγησης επιδόματος με την συγκεκριμένη εξουσιοδοτική διάταξη.

Πηγή:  iefimerida.gr