Επισκευή -Συντήρηση υδατόπυργου Θεσπιών

Κοινοποίηση στα Social Media

Ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής-συντήρησης του υδατόπυργου Θεσπιών, ο οποίος παρουσιάζει σημαντικές φθορές τόσο εξωτερικά, όσο και στην εσωτερική στεγανοποίηση με αποτέλεσμα να έχει διαρροή νερού.
Ο συγκεκριμένος υδατόπυργος χρησιμοποιείται για την ύδρευση της Τ.Κ.Θεσπιών η οποία, όσο διαρκούν οι εργασίες, εξυπηρετείται από τον αντίστοιχο υδατόπυργο της Τ.Κ. Λεονταρίου.
Ζητούμε την κατανόηση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων Θεσπιών και Λεονταρίου για τυχόν προβλήματα στην υδροδότηση, για περίπου Δέκα πέντε ημέρες που θα διαρκέσουν οι εργασίες.