Δημοπρατήθηκε το έργο του ΧΥΤΥ και του εργοστάσιο κομποστοποίησης του Δήμου Δελφών

Κοινοποίηση στα Social Media

Δημοπρατήθηκε το έργο με τίτλο: : «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 13.877.374,66 €, που χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ: «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη». Στον διαγωνισμό που διεξήχθη έλαβαν μέρος εικοσιπέντε (25) εργολαβικά σχήματα και τα ποσοστά έκπτωσης που δόθηκαν κυμάνθηκαν από 12,35 % έως 44,31 %. Εντός των επομένων ημερών η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την ανακήρυξη του οριστικού αναδόχου και την υπογραφή συμφωνητικού και θα αρχίσει η κατασκευή του έργου.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά / αναπτυξιακά έργα των τελευταίων δεκαετιών για την περιοχή του Δήμου Δελφών. Η μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) που θα κατασκευαστεί θα έχει δυναμικότητα 6.250tn ετησίως προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων αποβλήτων και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων Ν. Φωκίδας, ετήσιας δυναμικότητας κατά μέσο όρο 20.000 tn/έτος (οριστική μελέτη) και συνολικής δυναμικότητας 362.487 m3 (Α’ ΦΑΣΗ – 13 ΕΤΗ) μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Το γήπεδο χωροθέτησης του έργου βρίσκεται στη θέση «Βαρτός» του Δήμου Δελφών, συνολικής έκτασης 139.500 m2. Το έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση υφιστάμενης χωμάτινης οδού πρόσβασης μήκους 1,325 km και όλες τις απαραίτητες εργασίες μεταφοράς δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΗ & ΟΤΕ) μέχρι το γήπεδο κατασκευής των έργων. Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια του σταθερού εξοπλισμού της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων. Επίσης θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του ΧΥΤΥ Ν. Φωκίδας και της ΜΕΑ που περιλαμβάνει:

– Συμπιεστή απορριμμάτων

– Ερπυστριοφόρο προωθητή

– Χωματουργικό φορτηγό

– Φορτωτή πρόσθιας φόρτωσης

– Αναστροφέα σειραδιών

– Δύο containers μεταφοράς υπολειμμάτων

Τέλος μέσω του έργου χρηματοδοτείται και η παροχή όλων των απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον Εργοδότη του έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων.

Όπως έχουμε τονίσει πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Νομό Φωκίδος συνολικού προϋπολογισμού 13.877.374,66 €. Με την ολοκλήρωσή του και την παράδοσή του σε χρήση, (εντός του 2015), θα επιλύσει το τεράστιο πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε ολόκληρο το νομό Φωκίδος, που σημειωτέον αποτελεί την 13η Διαχειριστική Ενότητα στον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το έργο είναι σύνθετο και περιλαμβάνει εκτός του χώρου του ΧΥΤΥ και εργοστάσιο επεξεργασίας προεπιλεγμένων υπολειμμάτων (οργανικών στερεών αποβλήτων). Ως τέτοιο θα είναι η πρώτη πλήρης μονάδα αυτού του είδους που θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Για την λειτουργία του απαιτείται πρωτογενής διαλογή στην πηγή των οργανικών στερεών αποβλήτων (Σύστημα καφέ κάδων) που ήδη ενταχτηκε και θα χρηματοδοτηθεί και αυτό μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Ο Δήμαρχος Δελφών Νίκος Φουσέκης δήλωσε σχετικά:

«Η δημοπράτηση της κατασκευής του εργοστασίου της Κομποστοποίησης και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.). αποτελεί κορυφαία στιγμή για τον Δήμο μας καθώς ένα μακροχρόνιο και φιλόδοξο όραμα τόσο της σημερινής Δημοτικής Αρχής όσο και παλαιότερων Δημοτικών Αρχών του Νομού μας παίρνει σάρκα και οστά. Τα οφέλη της συγκεκριμένης υποδομής είναι προφανή και πολλαπλά για το περιβάλλον και την τοπική μας οικονομία.

Η ωρίμανση του έργου, η έγκριση δηλαδή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η λήψη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), είχε ιδιαίτερη δυσκολία αφού εκτός των άλλων το έργο είναι χωροθετημένο σε περιοχή δημόσιας έκτασης στην περιοχή «ΒΑΡΤΟΣ» της Δημ. Ενότητας Αμφίσσης (και όχι σε δημοτική ιδιοκτησία). Παράλληλα αντιμετωπίστηκαν – επιτυχώς εκ του αποτελέσματος- σύνθετα τεχνικά θέματα αλλά και αρκετές φορές τα διαφορετικά συμφέροντα άλλων τοπικών κοινωνιών που ήθελαν να καρπωθούν την ωφέλεια μίας τόσο μεγάλης υποδομής.  Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες μας και τα αυτοδιοικητικά  μας στελέχη για την ανταπόκρισή τους στις μεγάλες απαιτήσεις της συγκεκριμένης ένταξης. Ευχαριστώ επίσης και τις παλαιότερες δημοτικές αρχές, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για τη χωροθέτηση του έργου, καθώς και τις Δημόσιες Υπηρεσίες που συνέβαλαν καθοριστικά, όπως το Δασαρχείο και την Διεύθυνση Δασών  Αμφίσσης καθώς και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

     Πλέον η προσοχή και οι προσπάθειές μας εστιάζονται στην ομαλή κατασκευή του έργου, στην εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του και στην ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας στην πρωτογενή διαλογή στην πηγή των οργανικών στερεών αποβλήτων. Αυτό θα συμβεί μέσω του συστήματος των καφέ κάδων – έργο που επίσης εντάχτηκε για χρηματοδότηση πριν από μερικές εβδομάδες –  που είναι και η καρδιά του όλου εγχειρήματος.

Τέλος η δημοπράτηση αυτού του έργου, μαζί με τα έργα των υδρεύσεων της Αμφίσσης, της Ιτέας, της Μαριολάτας και της Λιλαίας, η αποχέτευση της Κίρρας, ο Βιολογικός της Ιτέας καθώς και όλες οι μελέτες του χωροταξικού και πολεοδομικού μας σχεδιασμού που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη , είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσους κακοπροαίρετα ακόμα και σήμερα αμφισβητούν την κατασκευή βασικών έργων υποδομών στο Δήμο μας ».