Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών κατά τα πρώτα 5 έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων. Μόνιμη εξαίρεση στους αγρότες άνω 62 ετών

Κοινοποίηση στα Social Media

Για απαλλαγή των αγροτών από την έναρξη επιτηδεύματος, τα πέντε πρώτα χρόνια από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων, κάνει λόγο εγκύκλειος την οποία υπογράφει ο γ.γ. Εσόδων του ΥΠΟΙΚ, κ. Χάρης Θεοχάρης. Στην ίδια εγκύκλιο γίνεται γνωστό ότι εξαιρούνται από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος όσοι αγρότες θα ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και  έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Ειδικότερα με την ΠΟΛ. 1053/17.2.2014 του γ.γ. Εσόδων του ΥΠΟΙΚ, κ. Χάρη Θεοχάρη με θέμα: Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ορίζεται ότι για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που θα τηρήσουν βιβλία και θα ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για πρώτη φορά, η ημερομηνία μεταβολής θα θεωρείται ως πρώτη έναρξη και από την ημερομηνία αυτή και για τα επόμενα πέντε (5) έτη θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος.

Ομοίως θα εξαιρούνται όσοι αγρότες τηρήσουν βιβλία και ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και έχουν κλείσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.

από .agrotypos.gr