Προχωρούν οι εργασίες στην υδρευτική γεώτρηση Αγίας Σωτήρας στα Βάγια

Κοινοποίηση στα Social Media

Το έργο “Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Αγίας Σωτήρας του Δ.Δ. Βαγίων” αφορά την Δημοτική Ενότητα Βαγίων του Δήμου Θηβαίων με πληθυσμό 4.509 κατοίκους (σύμφωνα με την απογραφή του 2001) και περιλαμβάνει δύο υποέργα. Όσον αφορά το πρώτο υποέργο (1ο Υ/Ε) αυτή τη στιγμή οι εργασίες που εκτελούνται αφορούν την σύνδεση του αντλιοστασίου της γεώτρησης με την δεξαμενή. Συγκεκριμένα έχει διανοιχτεί η τάφρος από το αντλιοστάσιο προς την δεξαμενή σε μήκος 450 μέτρων και τοποθετείται εντός της τάφρου ο αγωγός από πολυαιθυλένιο διαμέτρου Φ200, 16 ατμοσφ, και συνεχίζεται η διάνοιξη της τάφρου και η τοποθέτηση του αγωγού έως την δεξαμενή. Όσον αφορά το δεύτερο υποέργο (2ο Υ/Ε) που αφορά τη σύνδεση του αντλιοστασίου με το δίκτυο της ΔΕΗ, εκτελούνται (από την ΔΕΗ) οι εργασίες επέκτασης του δικτύου της, από τα υφιστάμενα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, έως την θέση του αντλιοστασίου. Συγκεκριμένα μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν τοποθετηθεί οι ξύλινες κολώνες για την επέκταση του δικτύου σε μήκος 1.100 περίπου μέτρων, έχει τοποθετηθεί επίσης ο μετασχηματιστής επί στύλου πλησίον του οικίσκου του αντλιοστασίου και επίκειται η τοποθέτηση επί των στύλων, των αγωγών μεταφοράς (καλώδια) ηλεκτρικού ρεύματος. Η υδροδότηση της Δ.Ε. Βαγίων από την γεώτρηση προβλέπεται να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου 2014 μετά τον έλεγχο της τήρησης των όρων της σχετικής άδειας χρήσης νερού που χορηγήθηκε από την Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος.