Αναγκαία η δημιουργία ενιαίας Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου.

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Δήλεσι, ενώ απέχει 60 μόλις χλμ από την Αθήνα, 70 χλμ από την πρωτεύουσα του νομού Βοιωτίας και 30 χλμ από την πρωτεύουσας του νομού Εύβοιας, Χαλκίδα, δεν συμπεριλαμβάνεται στη διοικητική διαίρεση της χώρας ως αυτοτελής οικισμός, μολονότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό κατοικημένη περιοχή του Δήμου Τανάγρας, καθώς έχει την ιδιαιτερότητα να ανήκει διοικητικά σε δύο πρώην Δήμους και τώρα Δημοτικές Ενότητες, αυτές των Οινοφύτων (κατά τα 2/5) και Σχηματαρίου (κατά τα 3/5).
Η δημιουργία ενιαίας Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου, με όρια που συμπίπτουν με την έκταση που καταλαμβάνεται από τους οικισμούς που ανήκουν διοικητικά στις Δημοτικές Ενότητες Οινοφύτων και Σχηματαρίου, κρίνεται απαραίτητη για τους εξής λόγους:
Ο πληθυσμός του Δηλεσίου (ως 5η Δημοτική Ενότητα) σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ξεπερνά αφενός τους 2.000 κατοίκους, και αφετέρου τον επιμέρους πληθυσμό τόσο των πρώην Δήμων που αποτέλεσαν τον Καλλικρατικό Τανάγρας, όσο και από όλους τους οικισμούς που αποτελούν τον Δήμο Τανάγρας. Συνολικά ανέρχεται σε 4.672 κατοίκους, και εάν σε αυτούς προστεθούν όσοι εργάζονται στις βιομηχανίες και όσοι έχουν επιλέξει το Δήλεσι ως δεύτερη κατοικία λόγω της μικρής απόστασης από την Αθήνα, τότε ο πληθυσμός το καλοκαίρι και τα Σαββατοκύριακα ξεπερνά τα 20.000 άτομα.
Το Δήλεσι είναι μακράν η μεγαλύτερη σε έκταση κατοικημένη περιοχή σε ολόκληρο τον Δήμο Τανάγρας (τα 2/5 του οικισμού Δηλεσίου του Δήμου Οινοφύτων καλύπτουν 5.735 στρέμματα και έχουν 1.976 κατοίκους, ενώ τα 3/5 του οικισμού Δηλεσίου του Δήμου Σχηματαρίου καλύπτουν 11.005 στρέμματα και έχουν 2.696 κατοίκους ήτοι συνολικά 16.740 στρέμματα και 4.672 κατοίκους).
Το Δήλεσι απέχει 5,3 χλμ από τα Οινόφυτα και 8,2 χλμ από το Σχηματάρι, γεγονός που το καθιστά λειτουργικά αυτοτελές.
Τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια η πληθυσμιακή ανάπτυξη του Δηλεσίου υπήρξε ραγδαία, οπότε και οικοδομήθηκαν και πολλές –εξοχικές κυρίως- κατοικίες και δημιουργήθηκαν δεκάδες καταστήματα και επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, όμως, η υπαγωγή του σε δύο πρώην καποδιστριακούς Δήμους και η απόστασή του από αυτούς, συντέλεσαν στην άναρχη και χωρίς κανόνες ανάπτυξή του.
Στην πράξη, το Δήλεσι αποτελεί αυτοτελή οικισμό, λειτουργεί δηλαδή ως ενιαία Κοινότητα με κοινό, επί παραδείγματι, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των τελευταίων ετών.

Με την δημιουργία της ενιαίας Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου, θα προωθηθούν τα χρονίζοντα σήμερα θέματα, όπως η ένταξη του Δηλεσίου στο Σχέδιο Πόλεως, η ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Δηλεσίου, η ανάδειξη των αρχαιοτήτων, η δημιουργία Κέντρου Αποκατάστασης, και μια σειρά από υποδομές, η έλλειψη των οποίων διαρκώς υποβαθμίζει το Δήλεσι. Επίσης, με την ενοποίηση του Δηλεσίου θα διασφαλιστεί την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου σε ολόκληρο τον Δήμο Τανάγρας με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τομείς της οικοδομής, του αρχαιολογικού τουρισμού.
Κρίνεται επομένως επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας νέας, ενιαίας, Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου, η οποία θα επιτρέψει την κοινή αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν το σύνολο των κατοίκων του οικισμού, αλλά και για να λειτουργεί αποτελεσματικότερα η νέα ενιαία κοινότητα, εξυπηρετούμενη από κοινές δημόσιες υπηρεσίες, όπως νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, ΚΑΠΗ, ιατρείο του ΕΣΥ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, σταθμό προαστιακού σιδηροδρόμου κ.α.
Να επισημανθεί ότι με την διοικητική ενοποίηση του Δηλεσίου έχουν συμφωνήσει ομόφωνα στο παρελθόν τα Δημοτικά Συμβούλια Οινοφύτων και Σχηματαρίου, οι τοπικοί σύλλογοι του Δηλεσίου, καθώς και οι αρμόδιοι φορείς του νομού Βοιωτίας.
Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την ενοποίηση των δύο οικισμών του Δηλεσίου, οι οποίοι ενώ εφάπτονται ανήκουν σε δύο διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες, γεγονός που λειτουργεί ως τροχοπέδη τόσο για την εν γένει λειτουργία, όσο και για την ανάπτυξη του Δηλεσίου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σταθάς Γιάννης
Αποστόλου Βαγγέλης
Γεροβασίλη Όλγα
Στρατούλης Δημήτρης
Χαραλαμπίδου Δέσποινα