Παρέμβαση του Συλ. Εκτάκτων Καθηγητών του Α.Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος για παραμονή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Στερεά

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκτάκτων Καθηγητών του Α.Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος απέστειλε ανοικτή επιστολή προς τους αυτοδιοικητικούς της Περιφέρειάς Στερεάς Ελλάδας καθώς και στα λοιπά μέλη των σπουδαστικών κοινοτήτων  που εδράζουν, στη Στερερά, στην οποία περιέχεται  πρόταση -όπως προσφάτως δημοσιεύθηκε- για την ύπαρξη δύο πόλων  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και ένα νέο ενιαίο ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), με σκοπό :

1) να παραμείνουν τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις ήδη  υφιστάμενες έδρες τους (Χαλκίδα, Λαμία, Άμφισσα, Θήβα και Καρπενήσι) και

2) να αποφευχθεί το αρνητικό ενδεχόμενο (ως αποτέλεσμα από συγχώνευση,  ή κατάργηση Τμημάτων) της δημιουργίας ανισοτήτων μεταξύ των πόλεων της  ιδίας Περιφέρειας, ή ακόμη και της ενδεχόμενης πλήρους κατάργησης  εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.