Την Τρίτη δημοτικό συμβούλιο στη Λιβαδειά

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 18η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1.Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 μέχρι την 31/12/2013.
2.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 28/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Λ. που αφορά: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δ.Λ. έτους 2014».

3.Κατανομή συνολικού ποσού 95.040,73€ (α΄δόση2014 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων & δαπανών θέρμανσης.

4.Αποδοχή ποσού 36.690,00€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014 (ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.

5.Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ).

6.Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Λεβαδέων λόγω ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο είδος απέβη άγονος.

7.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας σάκων απορριμμάτων.

8.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας λιπασμάτων, φαρμάκων, ζιζανιοκτόνων κλπ.

9.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών ένδυσης – προστασίας εργαζομένων.

10.Εξέταση αιτήματος εργαζομένων Δήμου Λεβαδέων που αφορά την άμεση ανάκληση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του ΟΕΥ Δήμου Λεβαδέων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλλιαντάσης Δημήτριος