Φορο-σοκ για μισθωτούς-συνταξιούχους που έχουν εισόδημα από ενοίκια ή ελεύθερο επάγγελμα -Τι θα γίνει με τα μπλοκάκια

Κοινοποίηση στα Social Media

Φορο-σοκ περιμένει τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που έχουν έστω κι ένα ευρώ εισόδημα από ενοίκια ή ελευθέριο επάγγελμα. Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο, θα κληθούν να πληρώσουν προκαταβολή φόρου 55% για το σύνολο του φόρου, δηλαδή και αυτού που προκύπτει από τα εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις και αυτού που προκύπτει από τα ενοίκια ή το ελευθέριο επάγγελμα.

Οπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, ο φόρος είναι ένας και εφόσον αυτός προκύπτει από δύο ή περισσότερες πηγές (δηλαδή, μισθωτές υπηρεσίες εισοδήματα από ακίνητα, ή ελευθέριο επάγγελμα) η προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται επί του συνολικού φόρου. Οπως αναφέρει η Καθημερινή, αυτό σημαίνει ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι που έχουν εισοδήματα από ακίνητα ή ελευθέριο επάγγελμα θα καταβάλλουν επιπλέον φόρους σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι για τα εισοδήματα του 2013 έχουν θεσπιστεί τρεις κλίμακες για τον υπολογισμό του φόρου:

 • εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες
 • εισοδήματα από ενοίκια και
 • ισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα.

Για τις δύο τελευταίες κατηγορίες προβλέπεται και προκαταβολή φόρου 55%.

Οσοι έχουν εισοδήματα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες, δηλαδή φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων εξαιρούνται από την προκαταβολή φόρου.

Με την κλιμακα μισθωτών και συνταξιούχων φορολογούνται και τα «μπλοκάκια» υπό προυποθέσεις. Συγκεκριμένα για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα πρέπει:

α) Να έχουν έγγραφη σύμβαση τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και

β) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία. Επισημαίνεται ότι, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.

Εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προυποθέσεις θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Αν έχουν και εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες δεν θα καταβάλουν προκαταβολή φόρου.

Αντίθετα, εάν οι μισθωτοί ή οι συνταξιούχοι έχουν εισοδήματα από ακίνητα ή ελευθέριο επάγγελμα θα καταβάλλουν προκαταβολή φόρου, ο οποίος θα προκύψει τόσο από τη φορολόγηση των αποδοχών ή των συντάξεων όσο και από τα ακίνητα ή το ελευθέριο επάγγελμα.

Για παράδειγμα: σε μισθωτό με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ προκύπτει φόρος 2.300 ευρώ (έχει υπολογιστεί έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ). Επίσης έχει εισοδήματα από ακίνητα τα οποία ανέρχονται σε 12.000 ευρώ ετησίως. Ο φόρος για τα ακίνητα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ. Στο συνολικό φόρο (2.300+ 1200) των 3.500 ευρώ θα υπολογιστεί και η προκαταβολή φόρου που ανέρχεται στο 55%. Δηλαδή ο φορολογούμενος θα πληρώσει το ποσό των 5.425 ευρώ στην εφορία. Εάν, μάλιστα, συνυπολογισθεί και η εισφορά αλληλεγγύης (640 ευρώ στα ανωτέρω εισοδήματα), τότε ο φόρος θα ανέλθει στο ποσό των 6.065 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά ανέρχεται σε σε 1% στα εισοδήματα από 12.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ και σε 2% στα εισοδήματα από 20.001 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.

Πάντως, λογιστές, εφοριακοί ακόμα και βουλευτές των δύο κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση έχουν θέσει το θέμα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών η οποία ωστόσο δεν έχει πάρει ακόμα θέση. Στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Οικονομικών παραπέμπουν για διευκρινίσεις στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Παραδείγματα

α. Μισθωτές υπηρεσίες

 • εισόδημα 20.000 ευρώ
 • φόρος 2.300 (έχει υπολογιστεί έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ)

Εισοδήματα από ακίνητα

 • από ενοίκια 12.000 ευρώ
 • φόρος 1.200 ευρώ

Σύνολο φόρου 3.500

Προκαταβολή φόρου 55% (επί του συνολικού φόρου και όχι μόνο επί του εισοδήματος από ενοίκια) 1.925 ευρώ

Τελικός φόρος με προκαταβολή 5425

β. Μισθωτές Υπηρεσίες

 • εισόδημα 17.000 ευρώ
 • φόρος 1640 ευρώ (έχει υπολογιστεί έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ)

Εισόδημα από ακίνητα

 • από ενοίκια 8.000 ευρώ
 • φόρος 800 ευρώ

Εισοδήματα από ελευθέριο επάγγελμα (όχι μπλοκάκι)

 • εισόδημα 12.000 ευρώ
 • φόρος 3.120

Σύνολο φόρου: 5560

Προκαταβολή φόρου 55% (επί του συνολικού φόρου και όχι μόνο επί του εισοδήματος από ενοίκια και το ελευθέριο επάγγελμα ) 3.058 ευρώ

Τελικός φόρος με προκαταβολή 8.618 ευρώ

γ.Μισθωτές Υπηρεσίες

 • εισόδημα 15.000 ευρώ
 • φόρος 1.200 ευρώ

Ελευθέριο επάγγελμα

 • εισόδημα 15000 ευρώ
 • φόρος 3.900 ευρώ

Σύνολο φόρου 5.100 ευρώ

Προκαταβολή φόρου 55% (επί του συνολικού φόρου και όχι μόνο επί του εισοδήματος από το ελευθέριο επάγγελμα ) 2.805 ευρώ

Τελικός φόρος με προκαταβολή 7.905 ευρώ.

Πηγή: iefimerida.gr