ΟΑΕΔ: Σε 859408 οι άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2013

Κοινοποίηση στα Social Media

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Δεκέμβριο 2013 ανήλθε σε 859.408 άτομα.  Από αυτά 420.850 (ποσοστό 48,97%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 438.558 (ποσοστό 51,03%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 353.491 είναι <άνδρες> (ποσοστό 41,13%) και οι 505.917 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 58,87%). 
 • Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  ανέργων ανήλθε σε 223.084 άτομα (ποσοστό 25,96%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 539.542 άτομα (ποσοστό 62,78%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 96.782 άτομα (ποσοστό  11,26%).
 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 11.221 άτομα (ποσοστό 1,31%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε  289.722 άτομα (ποσοστό 33,71%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 414.549 άτομα (ποσοστό 48,24%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 143.916 άτομα (ποσοστό 16,75%).
 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 802.837 άτομα (ποσοστό 93,42%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 13.694 άτομα (ποσοστό 1,59%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 42.877 άτομα (ποσοστό 4,99%). 

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα         Δεκέμβριο 2013 ανήλθε σε 209.933 άτομα όπου 58.880 (ποσοστό 28,05%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 151.053 (ποσοστό 71,95%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 85.629 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,79%) και οι 124.304  είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,21%). 
 • Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 46.843 άτομα (ποσοστό 22,31%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 133.095 άτομα (ποσοστό 63,40%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 29.995 άτομα (ποσοστό  14,29%).
 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 4.674 άτομα (ποσοστό 2,23%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 92.024 άτομα (ποσοστό 43,83%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 88.156 άτομα (ποσοστό 41,99%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 25.079 άτομα (ποσοστό 11,95%).
 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 176.590 άτομα (ποσοστό 84,12%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 9.534 άτομα (ποσοστό 4,54%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 23.809 άτομα (ποσοστό 11,34%). 

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2]   για τον μήνα Δεκέμβριο 2013 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 170.015 άτομα από τα οποία οι 113.816 (ποσοστό 66,94%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 56.199 (ποσοστό 33,06%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.

 • Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 78.290 είναι <άνδρες> (ποσοστό 46,05%)  και οι 91.725 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 53,95%). 
 • Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 32.468 άτομα (ποσοστό 19,10%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 124.285 άτομα (ποσοστό 73,10%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 13.262 άτομα (ποσοστό  7,80%). 
 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 844 άτομα (ποσοστό 0,50%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο  <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 64.271 άτομα (ποσοστό 37,80%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 79.737 άτομα (ποσοστό 46,90%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 25.163 άτομα (ποσοστό 14,80%). 
 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 141.976 άτομα (ποσοστό 83,51%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 9.007 άτομα (ποσοστό 5,30%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 19.032 άτομα (ποσοστό 11,19%). 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

       2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2013

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

858.882

859.408

526

0,06%

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

206.576

209.933

3.357

1,63%

Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

131.089

170.015

38.926

29,69%[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.