Στους 18 μήνες από την έγκριση η αίτηση πληρωμής Σχεδίων Βελτίωσης

Κοινοποίηση στα Social Media

Παρατείνεται κατά έξι μήνες η προθεσμία που έχουν οι δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης, για να υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο και να υποβάλουν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την πρώτη αίτηση πληρωμής τους, σύμφωνα με υπουργική απόφαση.

Η τροποποιητική απόφαση περιλαμβάνει αλλαγές για τις Επιτροπές των ενστάσεων και για τις τροποποιήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης.Η τροποποιητική απόφαση περιλαμβάνει αλλαγές για τις Επιτροπές των ενστάσεων και για τις τροποποιήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης.

Η απόφαση αριθ. 4985/21-6-2010 έδινε περιθώριο 12 μηνών από την ημερομηνία της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης, ενώ η νέα απόφαση (αριθμ. 2176/28-1-2014) δίνει περιθώριο 18 μηνών στον δικαιούχο για την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής. Ουσιαστικά, με αυτό τον τρόπο, το υπουργείο αντιλαμβάνεται ότι έχει υπάρξει πολύ μεγάλη καθυστέρηση και ότι υπάρχουν πολλοί δικαιούχοι που δεν θα προλάβουν μέσα σε 12 μήνες από την έγκρισή τους, να υποβάλουν και την αίτηση πληρωμής.

Η τροποποιητική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 7 Φεβρουαρίου (ΦΕΚ Β΄ 250/2014) περιλαμβάνει και κάποιες αλλαγές για τις τροποποιήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης των δικαιούχων και για τις Επιτροπές των ενστάσεων.

από agronews.gr