Συνάντηση Κλ. Περγαντά με τον Επίτροπο Jiohannes Hahn

Κοινοποίηση στα Social Media

Σημαντικό γεγονός για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η επίσκεψη και συνάντηση του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ κ. Jiohannes Hahn με τον Περιφερειάρχη Κλέαρχο Περγαντά, την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στη Λαμία.

Η συνάντηση περιελάμβανε, αρχικά, ωριαία συνομιλία του Επιτρόπου και του Περιφερειάρχη στο γραφείο του, παρουσία εκπροσώπων της ΕΕ και στελεχών της Περιφέρειας.

Στην συνέχεια τα θέματα της συνομιλίας παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου με την παρουσία και τη συμμετοχή του Επιτρόπου, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), καθώς και των προσκεκλημένων στην εκδήλωση επικεφαλής περιφερειακών παρατάξεων και περιφερειακών συμβούλων, Δημάρχων, εκπροσώπων παραγωγικών φορέων της Στερεάς Ελλάδας και ενδιαφερόμενου κοινού.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα της συνάντησης, που εστιάζεται στο νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και τις νέες  ευκαιρίες για τη χώρα, την Περιφέρεια και την κοινωνία, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον όλων.

Ειδικότερα ο Περιφερειάρχης κ. Περγαντάς και ο κ. Επίτροπος επικεντρώθηκαν :

  • Στην επιτυχημένη υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που έχει το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης στη χώρα 94,45 %.

Ένα πρόγραμμα που η Περιφέρεια το ενεργοποίησε πλήρως, υλοποιώντας σημαντικά έργα, και συμβάλλοντας με τις πληρωμές του στη ρευστότητα της αγοράς.

Θετική και άξια συγχαρητηρίων χαρακτηρίστηκε από τον Επίτροπο η αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια, ο οποίος επεσήμανε την άριστη και στενή συνεργασία του με τον Περιφερειάρχη.

  • Στον εργοκεντρικό χαρακτήρα του τρέχοντος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, που «ζωντανεύει» με μεγάλες κοινωνικές, υγειονομικές, μεταφορικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές, αστικές υποδομές κάθε γωνιά της Στερεάς Ελλάδας, δημιουργώντας έργο και διαχέοντας χρήμα –εν μέσω μεγάλης κρίσης – στην αγορά. 
  • Στην αύξηση των κονδυλίων κατά 20, 55 % που θα διαχειριστεί η Στερεά Ελλάδα τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, τα οποία ανέρχονται στα 333,35 εκ. € και θα επαυξηθούν με πόρους από το 33% του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα θετικό γεγονός, στο οποίο συνέβαλαν τα μέγιστα, οι προσπάθειες και οι διεκδικήσεις των πρώτων αιρετών Περιφερειών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
  • Στη δυνατότητα άμεσης έναρξης υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, που επισημάνθηκε από τον Περιφερειάρχη, με την ένταξη ώριμων έργων που εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις του νέου προγράμματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο δίκτυο μεταφορών και ιδίως στην προώθηση υλοποίησης του διαμπερούς άξονα της Εύβοιας, που εντάσσεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα, με χρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής.

  • Στην ανάγκη ενεργοποίησης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, για την εφαρμογή περιβαλλοντικά ορθής και σύγχρονης διαχείρισης απορριμμάτων. Ιδιαίτερα επισημάνθηκε η συμβολή και χρηματοδοτική στήριξη της Περιφέρειας στους Δήμους και τους φορείς τους, αφού έχουν ενταχθεί αποκαταστάσεις όλων των ΧΑΔΑ και μεγάλα έργα επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων σε Λιβαδειά, Θήβα, Λαμία, Φωκίδα και κεντρική Εύβοια. 
  • Στην εστίαση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και στην έξυπνη εξειδίκευση ιδίως μέσα από τους τομείς της αγροδιατροφής, του περιβάλλοντος, του ορυκτού πλούτου και των ΑΠΕ και των τουριστικών – πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της Στερεάς Ελλάδας. 

Στη διάρκεια της τοποθέτησής του ο Περιφερειάρχης, αφού καλωσόρισε τον κ. Hahn και τους παριστάμενους στη συνάντηση, είπε ενδεικτικά :

«Το 2014 σηματοδοτεί την εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ. Μια νέα, μεγάλη ευκαιρία για τη Στερεά Ελλάδα από σήμερα μέχρι το 2020.

Αυτή την ευκαιρία η Στερεά Ελλάδα πρέπει να την αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Όπως και η χώρα. Που σε κεντρικό επίπεδο θα πρέπει να φροντίσει για τομές που θα μετασχηματίζουν τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ σε έργο, πιο γρήγορα, πιο ευέλικτα, με λιγότερη γραφειοκρατία, με περισσότερη διαφάνεια.

Πιο συγκεκριμένα, χρειάζονται :

  • Να αλλάξει το συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό μοντέλο διαχείρισης και εφαρμογής του ΕΣΠΑ και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ένταξης, χρηματοδότησης και παρακολούθησης των έργων. 
  • Να δοθεί έμφαση στις διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού, που σημαίνει ενίσχυση του ρόλου των αιρετών Περιφερειών. 
  • Να γίνουν οι αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις που θα επισπεύδουν τις συνθήκες υλοποίησης των έργων. Κορυφαίο παράδειγμα οι απαλλοτριώσεις, που πρέπει να συντελούνται προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. 
  • Να προχωρήσουν, να ολοκληρωθούν και πάνω απ΄όλα να εφαρμοστούν οι βασικές εθνικές μεταρρυθμίσεις – οριζόντια προϋπόθεση αναπτυξιακής δυναμικής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ενδεικτικά: Το κτηματολόγιο, το δασολόγιο, τα χωροταξικά και ο καθορισμός χρήσεων γης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που πέραν των άλλων, συμβάλλει στον περιορισμό της διαφθοράς και της διαπλοκής. 

Το μεγάλο στοίχημα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, που σχεδιάζουμε σήμερα, είναι να υπερβεί η Στερεά Ελλάδα το δυϊσμό της. Έναν δυϊσμό ακατανόητο που βρίσκεται ανάμεσα στην υψηλή ανεργία και στη μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας και στη στατιστική εμφάνιση πλούτου λόγω του πλασματικού ΑΕΠ.

Μια κατάσταση δηλαδή, όπου η Στερεά Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει τα ίδια και ίσως – λόγω της γεωγραφικής της πολυμορφίας – περισσότερα προβλήματα με τις άλλες Περιφέρειες, από άλλη θέση.

Απέναντι σ΄αυτή την πρόκληση, που εμείς παλέψαμε και πετύχαμε περισσότερα (όπως τη μεγαλύτερη αύξηση στο νέο ΕΣΠΑ) πρέπει να προτάξουμε και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αυτού του τόπου :

Την ισχυρή δυναμική του σε παραγωγή, τη στρατηγική γεωγραφική του θέση, το σημαντικό τουριστικό και πολιτιστικό του πλούτο.»

Με τα δυνατά μας σημεία, τις προκλήσεις των καιρών, το όραμα για το πώς θέλουμε τον τόπο και την κοινωνία, βαδίζουμε επικεντρωμένοι σε ένα κεντρικό στόχο : να αναδείξουμε τις νέες ευκαιρίες που θα φέρουν τη Στερεά Ελλάδα πιο κοντά στην ισόρροπη σύγκλιση, στην κοινωνική και οικονομική συνοχή.»