Δημιουργική Απασχόληση και Ανάπτυξη Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

Κοινοποίηση στα Social Media

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στην πράξη που υλοποιείται στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

με τίτλο: Δημιουργική  Απασχόληση και Ανάπτυξη Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

στο πλαίσιο της δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που   συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Βοιωτών  Συν-Εργασία ΑΜΚΕ» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργική  Απασχόληση και Ανάπτυξη Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας»

ΚΑΛΕΙ

  • Ανέργους όλων των κατηγοριών που διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
  • Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, με εισόδημα από αγροτικές πηγές κάτω των 3.000€ για το οικονομικό έτος 2012 και κάτω των  9.000€ από άλλες πηγές.  Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος»
  • Νέους επιστήμονες (ιατροί, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, γεωπόνοι, οικονομολόγοι, κλπ) οι οποίοι  να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 2.1.2011 και μετά. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών  περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο  χρόνος αυτός παρατείνει αντίς τοιχα το όριο  των έξι (6) ετών (η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά τους ιατρούς). Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους και  το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€.

να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην προαναφερθείσα  Πράξη  

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιολογητικά ,το Έντυπο της Αίτησης από την ιστοσελίδα www.elikonas.gr και να τα προμηθεύονται από τα γραφεία των: ΚΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ  Χαιρώνειας 39 Λιβαδειά, Τηλέφωνο &Fax: 22610 87300 και ΚΕΚ  ΣΠΟΥΔΗ Αισχύλου 40 Λιβαδειά, Τηλέφωνο &Fax: 22610 25550. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο στα γραφεία των ΚΕΚ στις ανωτέρω διευθύνσεις, καθημερινά 10:00-14:00. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 8/02/2014 ΜΕΧΡΙ 28/02/2014 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Σ. 

Παπαγγελής Νικόλαος