Ψήφισμα του Συλλόγου Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Ορχομενού για την «αξιολόγηση».

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Ορχομενού εκτιμά ότι  στη δεδομένη χρονική συγκυρία, η «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας και η «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών που επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας με τρόπο πρόχειρο, κακοσχεδιασμένο και γραφειοκρατικό, εξυπηρετούν τη στοχοποίηση-ενοχοποίηση των εκπαιδευτικών, την αθώωση της παρακμιακής εκπαιδευτικής πολιτικής δεκαετιών, των σαθρών δομών, της πενιχρής χρηματοδότησης και της διάλυσης της Δημόσιας Παιδείας.

Απορρίπτουμε όλες αυτές τις πολιτικές, οι οποίες επιχειρείται μεθοδευμένα να εφαρμοστούν εις βάρος του δημόσιου σχολείου, που εμείς υπηρετούμε, και των εργασιακών δικαιωμάτων μας, που αποτελούν ταυτόχρονα και ατομικά μας δικαιώματα, κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα της Πατρίδας μας.

Δεν δεχόμαστε σχολεία πολλών ταχυτήτων, δεν δεχόμαστε τον κατακερματισμό στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Απαιτούμε σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, πραγματική παιδαγωγική υποστήριξη και συστηματική – ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, καινοτομίες και υποστηρικτικά έργα.

Δηλώνουμε αντίθετοι στην  «αξιολόγηση»  του  Υπουργείου Παιδείας, που στοχεύει στην τιμωρία του εκπαιδευτικού με τη χρήση ποσόστωσης, με τη μισθολογική στασιμότητα μέσω υποτιθέμενων αξιολογικών διαδικασιών.

Επιθυμούμε μια αξιολόγηση μη τιμωρητική, μακριά από ποσοστώσεις και διαθεσιμότητες, συνδεδεμένη με την επιμόρφωση, μη αναδρομικού χαρακτήρα, που δεν στοχεύει στην απόδοση ευθυνών, αλλά στη βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Το Δημόσιο Σχολείο σήμερα λειτουργεί και εξακολουθεί να παράγει έργο που στηρίζεται στην ψυχή, το φιλότιμο και την προσπάθεια  των εκπαιδευτικών λειτουργών.

Αγωνιζόμαστε και πιστεύουμε σε ένα καλύτερο αύριο για τη Δημόσια Παιδεία, για την Κοινωνία, για την Πατρίδα μας. 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ