Υποβλήθηκε πρόταση για την τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων του Δήμου Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ, φάκελος και μελέτη με προϋπολογισμό 61.500 € (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 23%). Στόχος του έργου είναι η «Τηλεματική Διαχείριση των Απορριμματοφόρων» να αποτελέσει εργαλείο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου, συμβάλλοντας στη βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου, στη μείωση του λειτουργικού κόστους του Δήμου, στην προστασία του περιβάλλοντος και να καθιερωθεί ως ένα χρηστικό μέσο για τους υπαλλήλους του Δήμου το οποίο θα βελτιώνει την καθημερινή λειτουργία τους.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής υπηρεσίας οι δημότες θα μπορούν μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος:

  • Να εισάγουν το γεωγραφικό μήκος και πλάτος και τον τύπο κάθε κάδου
  • Να βλέπουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διαδρομή πάνω σε χάρτη, χρόνος άφιξης σε κάθε κάδο) όλων των οχημάτων
  • Να υποβάλλουν αίτηση μεταφοράς κάδου και αλλαγής χρόνου άφιξης σε σημείο
  • Να λαμβάνουν ενημέρωση με email για την έναρξη του δρομολογίου ενός οχήματος ή για την άφιξη του σε κάδο

Την ίδια στιγμή οι υπάλληλοι των δημοτικών υπηρεσιών θα μπορούν μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος:

  • Να σχεδιάσουν γραμμές
  • Να λαμβάνουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη προγραμματισμένη και τη πραγματική κίνηση (ώρα, μέρα, μήνας)
  • Να δέχονται συναγερμούς σε περίπτωση απόκλισης από το προκαθορισμένο δρομολόγιο
  • Να λαμβάνουν πληροφορίες από περιφερειακά πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, όπως εισροές-εκροές κ.α.
  • και να εισάγουν πληροφορίες που αφορούν τη συντήρηση των οχημάτων.