15 άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με δίμηνη σύμβαση θα προσλάβει ο Δήμος Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας δεκαπέντε (15) ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Θηβαίων.

Οι προσλήψεις αφορούν Εργάτες Καθαριότητας – Συνοδούς Απορριμματοφόρων για την αντιμετώπιση αυξημένων κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου, εξαιτίας της μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού του προσωπικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Θηβών, Πάροδος Κύπρου – Τ.Κ. 32200 Θήβα – Τηλ: 2262350664, από Δευτέρα 3/2/2014 έως και Παρασκευή 7/2/2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.