Ανησυχία και νέα ερωτήματα για περιβαλλοντική ρύπανση στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Ερώτηση και Α.Κ.Ε. προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Ανησυχία και νέα ερωτήματα για περιβαλλοντική ρύπανση στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς», κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σταθάς και Χαρά Καφαντάρη.

«Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων, που πραγματοποιήθηκε στις 16-01-2014, παρουσιάστηκε οπτικό (φωτογραφικό) υλικό για εναπόθεση νέων απορριμμάτων (παρά την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του) σε τμήμα του ΧΥΤΑ που έχει υποστεί καταστροφές από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2013. Στο εν λόγω οπτικό υλικό, εκτός των άλλων, ήταν εμφανής και η διαρροή στραγγιδίων», σημειώνουν οι βουλευτές και συνεχίζουν: »Σε προηγούμενη ερώτησή μας (αριθ. πρωτ. 8636/17-03-2013) είχαμε αναδείξει τα προβλήματα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς. Επανερχόμαστε, με βάση τα νεότερα δημοσιεύματα και τις καταγγελίες, αλλά κυρίως με βάση τα ουσιαστικά προβλήματα που έχουν ανακύψει από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και τα οποία απειλούν την υγεία των κατοίκων της περιοχής, καθώς το σύστημα διαχείρισης των υδάτων δεν επεξεργάζεται τα λύματα όπως έχει προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.  Όπως έχει διαπιστωθεί αρμοδίως για το ΧΥΤΑ Λιβαδειάς, τα προβλήματα λειτουργίας του οφείλονται κυρίως σε κατασκευαστικές αστοχίες του έργου και στην ελλιπή στελέχωσή του. Εξάλλου, σύμφωνα και με τις βεβαιωθείσες παραβάσεις της ΕΥΕΠ και την επιβολή προστίμων (αριθ. πρωτ. 495/16-02-2010), η εν λόγω δραστηριότητα έπρεπε να συμμορφωθεί ως προς τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Παρά ταύτα, από το 2010 μέχρι την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2013 -που κατέστρεψε σημαντικό τμήμα του ΧΥΤΑ- η προβληματική λειτουργία της εγκατάστασης συνεχίστηκε κανονικά, χωρίς ουδέποτε να επιλυθούν τα προβλήματα που είχαν επισημάνει οι επιθεωρητές περιβάλλοντος με τις σχετικές υποδείξεις. Επειδή, όπως καταγγέλθηκε τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και σε δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, τα παραγόμενα στραγγίσματα από  την εναπόθεση των παλαιών αλλά και των νέων  απορριμμάτων στον ημικατεστραμμένο ΧΥΤΑ καταλήγουν στη ευρύτερη περιοχή, απειλώντας τη δημόσια υγεία».

Καταλήγοντας ρωτούν τον κ. Υπουργό αν προτίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν αν τα στραγγίσματα που δημιουργούνται ρέουν στο περιβάλλον και πιθανόν ρυπαίνουν τους παρακείμενους αποδέκτες και να προχωρήσουν σε ανάλυση των εξερχόμενων υγρών αποβλήτων, αν υπάρχει τακτικός έλεγχος της εγκατάστασης για τυχόν διαρροές στραγγισμάτων στους ελεύθερους χώρους του ΧΥΤΑ και αν είναι επαρκές το σύστημα συλλογής στραγγισμάτων ώστε να μην διαφεύγουν στραγγίσματα στο έδαφος ή σε άλλο φυσικό αποδέκτη, αν ‘εχουν ληφθεί μέτρα ώστε τουλάχιστον η λειτουργία του  ΧΥΤΑ να συμμορφωθεί ως προς τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το πόρισμα ελέγχου της ΕΥΕΠ στις 28-05-2009 και αν όχι, ποιες άμεσες πρωτοβουλίες πρόκειται να αναληφθούν.

Παράλληλα ζητούν το πόρισμα του περιβαλλοντικού ελέγχου της ΕΥΕΠ, η οποία διενέργησε αυτοψία στο χώρο του ΧΥΤΑ, μετά την καταστροφή που υπέστη από τη φωτιά τον Αύγουστο του 2013 καθώς επίσης τη μελέτη και τη σύμβαση για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς από τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο τέλος του Αυγούστου 2013.