Η ανάλυση των Προγραμμάτων Απασχόλησης 444.000 ανέργων

Κοινοποίηση στα Social Media

Αναλύοντας τα όσα παρουσίασε, χθες, ο Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, για το μεγάλο θέμα της ανάσχεσης, της ολοένα αυξητικής διάθεσης της ανεργίας, και τη δημιουργία 444.000 θέσεων απασχόλησης, για τη διετία 2014 – 2015, και κωδικοποιώντας τα, βάσει των στοιχείων που δόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, υπογραμμίζονται τα παρακάτω:

1. Τα Προγράμματα Απασχόλησης αφορούν 444.000 ανέργους, κοστολογούνται 1,5 δις €, θα υλοποιηθούν τη διετία 2014 – 2015 και αφορούν όλες τις ηλικίες.
2. 113.000 – 114.000 άνεργοι θα απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα, με Προγράμματα κόστους 782 εκ. €, – «Επιταγή Εισόδου», – με απασχόληση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με τη μορφή επιδότησης του μισθού του προσλαμβανόμενου ανέργου.
Με τα Προγράμματα αυτά, δίνεται η δυνατότητα με την παρέλευση της χρονικής διάρκειας αυτών, ο επιδοτούμενος προσλαμβανόμενος άνεργος να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση στην οποία προσελήφθη – στην περίπτωση που το επιθυμεί ο εργοδότης – με αυτόματη διαγραφή του από τα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Στην αντίθετη περίπτωση – περίπτωση μη πρόσληψης – ο επιδοτούμενος άνεργος των Προγραμμάτων θα συνεχίσει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώα Ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
 
Η διάρκεια των εν λόγω Προγραμμάτων θα είναι ενός έτους. [1ος πυλώνας]

3. 
240.000 άνεργοι ηλικίας έως 24 ετών, μέσω του “Youth Guarantee” – «Εγγύηση για τη νεολαία», Προγράμματα κόστους 388 εκ. €, θα έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Τα εν λόγω Προγράμματα θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο και θα ολοκληρωθούν το Μάιο του 2014. [2ος πυλώνας]

4. Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας», που αφορά νοικοκυριά – οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο και Προγράμματα συνολικού κόστους 356 εκ. €.
90.000 άνεργοι θα απορροφηθούν στο Δημόσιο, τη διετία 2014 – 2015, ενώ μέσα στο Μάρτιο θα προσληφθούν 40.000 στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οι υπόλοιποι 50.000 από τον Οκτώβριο και έως το τέλος του 2014. [3ος πυλώνας]
 
Και για τους τρεις πυλώνες και τα αντίστοιχα Προγράμματα αυτών, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας θα εκδώσει σχετικές Εγκυκλίους.
από http://www.epoli.gr/