Με τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων των αγροτών μπαίνει φρένο στους πλειστηριασμούς λέει το ΥπΑΑΤ

Κοινοποίηση στα Social Media

Στο γεγονός ότι με την ρύθμιση των κόκκινων δανείων των αγροτών θα μπει φρένο και στους πληστηριασμούς αγροτεμαχίων τα οποία ήταν υποθηκευμένα στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕbank αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στη Δημόσια Τηλεόραση ο, Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος. Ειδικότερα, ο κ. Χαρακόπουλος δήλωσε: η Αγροτική Τράπεζα είχε το προνόμιο να δεσμεύει υπερβολικές υποθήκες για τη διασφάλιση των δανείων της. Για τα 17.000 αυτά δάνεια αγροτών ήταν δεσμευμένα πάνω από 500.000 στρέμματα αγροτικής γης, χωράφια που κινδύνευαν με πλειστηριασμούς. Με αυτή τη ρύθμιση μπαίνει φρένο στους πλειστηριασμούς και δίνεται μια δυνατότητα διευκόλυνσης στην αποπληρωμή τους.

Και πρόσθεσε: «Δηλαδή τι κάνουμε; Απελευθερώνουμε υποθήκες και διαγράφουμε πανωτόκια. Δεν χαρίζονται δάνεια, γιατί ξέρετε υπάρχει μια αντίληψη ότι χαρίζουμε δάνεια στους αγρότες. Δεν χαρίζονται δάνεια στους αγρότες. Αλλά όταν είχαν τόκους υπερημερίας 36% το προηγούμενο διάστημα, το κεφάλαιο έφθανε να είναι το 1/5 ή το 1/7 του δανείου. Είχαμε υπερβολικούς τόκους που καθιστούσαν πια αδύνατη την αποπληρωμή του χρέους. Τώρα, λοιπόν, εάν ένας αγρότης έλαβε 1.000 ευρώ και σύμφωνα με την τράπεζα οφείλει κάτω από 2.000 ευρώ, με 1.200 ευρώ ξεχρεώνει το χρέος του άπαξ σε διάστημα 5 ή 7 ετών. Εάν το χρέος του, τα 1.000 ευρώ έχουν γίνει 5.000, 7.000, θα πληρώσει το διπλάσιο, 2.000 ευρώ και ξεχρεώνει. Ομοίως απελευθερώνονται και οι υποθήκες».

Να σημειωθεί ότι στην τροπολογία για την ρύθμιση των αγροτικών δανείων μεταξύ άλλων αναφέρεται:

  • Τον περιορισμό του δανείου για το οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ποσοστό εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) του κεφαλαίου του δανείου.
  • Το ληξιπρόθεσμο και απαιτητό αυτό ποσό του δανείου δύναται να εξοφλείται από τον αγρότη, εφάπαξ ή και τμηματικώς, εντός δύο ετών από την ενημέρωση του εκκαθαριστή, ενώ σε περίπτωση μη εξόφλησης του οφειλόμενου αυτού ποσού, για οποιονδήποτε λόγο, εντός δύο ετών από την έγγραφη ενημέρωση από τον εκκαθαριστή, το ανεξόφλητο αυτό ποσό μετατρέπεται σε νέο μεσοπρόθεσμο δάνειο διάρκειας από πέντε έως δέκα ετών με επιτόκιο τρία τοις εκατό (3%). Η ακριβής διάρκεια του νέου δανείου καθορίζεται από τον εκκαθαριστή βάσει του ύψους της οφειλής και της εκτιμώμενης μισθωτικής αξίας του αγροτικού ακινήτου.
  • Εφόσον το αγροτικό ακίνητο δεν αποτελεί πρώτη κατοικία ή/και κύρια αποθήκη αγροτοεφοδίων του αγρότη φυσικού προσώπου ή τρίτου αγρότη φυσικού προσώπου ή /και κύρια παραγωγική εγκατάστασή τους, στη σύμβαση του δανείου η Τράπεζα δικαιούται να εκμισθώνει το αγροτικό αυτό ακίνητο και να εκχωρεί το μίσθωμα του μισθίου αυτού σε αυτήν, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του δανείου. Η εξόφληση του νέου δανείου γίνεται από τα μισθώματα που θα εισπραχθούν από την εκμίσθωση του αγροτικού ακινήτου.

από  agrotypos.gr