Μαθήματα Νέων Τεχνολογιών 2012-13 για ενήλικες στη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς σε συνεργασία με τους ΦΙΛΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ θα πραγματοποιήσει μια ακόμη σειρά εισαγωγικών μαθημάτων νέων τεχνολογιών για ενήλικες κατά τη χειμερινή περίοδο 2012-2013.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τον κόσμο του διαδικτύου.
Σκοπός αυτού του κύκλου μαθημάτων είναι η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων στη χρήση σύγχρονων διαδικτυακών υπηρεσιών και εργαλείων (Web 2.0).
Σύνολο μαθημάτων: 8

Συνολική διάρκεια μαθημάτων: 12 ώρες (90’ το κάθε μάθημα)
Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς (3ος όρ.), Κάδμου 7 & Δαιδάλου (χάρτης)
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα: 10 (maximum 15).
Εισηγήτρια: Κατερίνα Κεράστα, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου ΦΒΛ και υπάλληλος της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς.
Ημέρα διεξαγωγής: κάθε Δευτέρα, 7.00-8.30 μμ. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υπερβούν τους 20, θα δημιουργηθεί και δεύτερο τμήμα του οποίου τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα.
Χρόνος έναρξης: 26/11/2012 (διάλειμμα την περίοδο των Χριστουγέννων 24/12/2012-6/1/2013)
Χρόνος λήξης: 28/1/2013
Συνολικό κόστος συμμετοχής: 50 € (προκαταβολή 25 €). Τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη του τμήματος μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης.
περισσότερα εδώ http://liblivadia.blogspot.gr/2012/09/2012-13.html