Επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες -Ποιοι το δικαιούνται, όροι και προϋποθέσεις

Κοινοποίηση στα Social Media

Διευρύνεται ο αριθμός των ελεύθερων επαγγελματικών που δικαιούνται επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Πλέον το επίδομα θα το δκαιούνται και όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν κάνει διακοπή επαγγέλματος, πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και είναι «ασφαλιστικά ενήμεροι».

Δικαιούχοι του επιδόματος των 360 ευρώ για διάστημα 3 έως 9 μηνών, είναι οι αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης.

Επίσης, δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρηση, το μερίδιό ή τις μετοχές τους, σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

Για να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς υπέρ των ανέργων.

Για όσους ήταν ασφαλισμένοι την 1/1/2011, απαιτείται καταβολή εισφορών για ένα τουλάχιστον χρόνο στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά τη 1/1/2012, για δύο τουλάχιστον χρόνια αν διέκοψαν την επαγγελματική δραστηριότητα μετά την 1/ 1/2013, ενώ για όσους διακόπτουν από 1/ 1/2014 για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Τέλος, για να λάβει ένας ελεύθερος επαγγελματίας το επίδομα, το συνολικό ατομικό καθαρό του εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής αίτησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά τα 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα τα 30.000 ευρώ.

Για πόσο διάστημα χορηγείται το επίδομα

Το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στους ελεύθερους επαγγελματίες, σε περίπτωση που κάποιος πληρεί τις προϋποθέσεις χορηγείται για το εξής χρονικό διάστημα:

  • Για χρόνο ασφάλισης πέντε έως έξι ετών χορηγείται για τέσσερις μήνες,
  • Για χρόνο ασφάλισης επτά έως οκτώ ετών καταβάλλεται για πέντε μήνες,
  • Για χρόνο ασφάλισης εννέα έως δέκα ετών καταβάλλεται για έξι μήνες,
  • Για 11 έως 12 έτη χορηγείται για 7 μήνες,
  • Για 13 έως 14 έτη ασφάλισης για 8 μήνες
  • Για χρόνο ασφάλισης 15 ετών και πάνω καταβάλλεται το επίδομα για εννέα μήνες.

Πηγή:  iefimerida.gr