Οδηγός για να βγουν οι επαγγελματίες από τη μαύρη λίστα του «Τειρεσία»

Κοινοποίηση στα Social Media

Είναι εφικτό να καταφέρουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες να διαγραφούν από τα δυσμενή αρχεία του «Τειρεσία», ακόμα κι αν έχουν «σκάσει» επιταγές ή συναλλαγματικές τους. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει πληρωθεί η επιταγή, ακόμα κι αν έχουν «σκάσει» επιταγές ή συναλλαγματικές τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», θα πρέπει να πληρωθεί η επιταγή ακόμα και εκ των υστέρων, αρκεί να καταθέσει αίτηση απευθείας στην Τειρεσίας ΑΕ, συνοδευόμενη είτε από το σώμα της επιταγής και φωτοτυπία των δύο όψεων αυτού, είτε από δικαστική απόφαση από την οποία θα προκύπτει σαφώς η εξόφληση της επιταγής.

Επίσης η διαγραφή είναι δυνατή:

  • αν η επιταγή σφραγίστηκε και αναγγέλθηκε από λάθος της τράπεζας παρότι υπήρχαν τα χρήματα στον τηρούμενο σχετικό λογαριασμό
  • αν η επιταγή είναι ατάκτου εκδόσεως
  • αν έχει εκδοθεί ποινική απόφαση ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ή βούλευμα που αθωώνει τον εκδότη για λόγους που ανάγονται στην εγκυρότητα του τίτλου και όχι λόγω εξοφλήσεώς της.
  • αν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κήρυξης της επιταγής ανίσχυρης ή ακύρωσης της εξ αυτής υποχρέωσης του εκδότη.

Τα ίδια ισχύουν και για τις συναλλαγματικές.

Πηγή:  iefimerida.gr