Έναρξη εργασιών ανάπλασης της οδού Επαμεινώνδα στη Θήβα

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι από Δευτέρα 27 Ιανουαρίου ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα.

Το πρώτο στάδιο του έργου περιλαμβάνει το τμήμα από το Άγαλμα του Επαμεινώνδα (Τρίγωνο) έως την οδό Δράκου (Γενική Τράπεζα).

Ως εκ τούτου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο εν λόγω τμήμα και θα πραγματοποιείται μέσω της οδού Δράκου με κατεύθυνση την οδό Κάδμου.

Ειδικά για τα μεγάλα οχήματα τροφοδοσίας η διέλευση θα είναι αδύνατη. Γι΄αυτό το λόγο καλούνται οι καταστηματάρχες και οι μεταφορείς να φροντίσουν ώστε να χρησιμοποιούν μικρά οχήματα, τα οποία θα μπορούν να διέλθουν  μέσω της οδού Δράκου.

Ζητούμε την κατανόηση όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην οδό Επαμεινώνδα καθώς και όλων των πολιτών. 

Ο Δήμος Θηβαίων και η Τεχνική Υπηρεσία του θα λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ενόχληση των κατοίκων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι η ενόχληση είναι προσωρινή, το έργο όμως μόνιμο και με πολλαπλά οφέλη, καθώς θα αναβαθμίσει την περιοχή και γενικότερα την πόλη μας.

Λίγα λόγια για το έργο : “Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων” 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.900.000,00 € από τα οποία: το 1ο υποέργο με τίτλο: «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων» συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των 2.681.241,12 € από τα οποία το ποσό των 2.180.000,00 € θα καλυφθεί από το ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» και το υπόλοιπο ποσό από ΣΑΤΑ, το 2ο υποέργο με τίτλο : «Μεταφορά δικτύων ΔΕΗ» συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των 260.787,98 € από τα οποία το ποσό των 100.000,00 € θα καλυφθεί από το ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» και το υπόλοιπο ποσό από ΣΑΤΑ και το  3ο υποέργο με τίτλο : «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των 100.000,00 € το οποίο θα καλυφθεί από το ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013».