Βαριά φορολογικά πρόστιμα προβλέπει ο νέος νόμος 4174/2013

Κοινοποίηση στα Social Media

Από  την  1-1-2014  βρίσκονται  σε  ισχύ  οι  νέοι  νόμοι  4174/2013  & 4223/2013.  Με  τους  νόμους  αυτούς  προβλέπονται   αυστηρές  ποινές  για  κάθε  είδους   φορολογική  παράβαση.   Με  την  εφαρμογή   τους   θα  έχουμε  ως  αποτέλεσμα  την  επιβολή  σκληρών  προστίμων  ακόμη  και  σε  περιπτώσεις  λάθους,  αφού  οποιοδήποτε  λάθος  σε  φορολογική  δήλωση,  αυτή  θα   θεωρείται   ως  ανακριβής ,   αλλά   και  σε  περιπτώσεις    πρόσκαιρης  αδυναμίας  εκπλήρωσης   των  φορολογικών  υποχρεώσεων  τα  πρόστιμα  θα  είναι  ιδιαίτερα  σκληρά.  Με  το  άρθρο  54  του  Ν.4174/13   προβλέπονται  πρόστιμα  1.000, Ευρώ  για  εκπρόθεσμη  δήλωση  όσων  έχουν  απλογραφικά  βιβλία  και  2.500,00  Ευρώ  για  όσους  έχουν  διπλογραφικά  βιβλία.       Με  το  άρθρο  58  του  ίδιου  νόμου  η  διόρθωση  φορολογικής  δήλωσης  για  απόδοση  συμπληρωματικού  φόρου,  ή  δήλωση  θεωρείται  ανακριβής  και  επισύρει  επίσης  πρόστιμα  από  10%  έως  100%  στην  διαφορά  του  φόρου  που  προκύπτει  προς  απόδοση.  Με  το  άρθρο  59  για  την  μη  απόδοση   παρακρατηθέντος  φόρου  εντός  της  νόμιμης  προθεσμίας  επιβάλλεται  ισόποσο  πρόστιμο,  με  την  μη  αποδοθέντα  φόρο.       Από  ότι  φαίνεται,  το  Υπουργείο  Οικονομικών  έχει  οδηγηθεί  σε  αδιέξοδο.  Η  διαρκής  αύξηση  των  απλήρωτων   φορολογικών  υποχρεώσεων   των  πολιτών  αλλά  και  των  επιχειρήσεων,  ως  αποτέλεσμα  της   οικονομικής  κρίσης  για  6η    συνεχιζόμενη   χρονιά,  οδήγησε  το  Υπουργείο  στην  λήψη  αυτών,  των  σκληρών  μέτρων.  Το  ζητούμενο  όμως  είναι,  με  την  τρέχουσα  νομοθεσία  θα  παταχθεί  η  φοροδιαφυγή;      Θα  έχει  η  κυβέρνηση  τα   αποτελέσματα  που  προσδοκά;    Μήπως  τελικά  οδηγήσει  σε  μεγαλύτερα  αδιέξοδα  επιχειρήσεις  και  πολίτες,  οι  οποίοι  αγωνίζονται  σκληρά  να  ανταπεξέλθουν  στις  τρέχουσες  συνθήκες  της  κρίσης;  Γιατί  άραγε  το  λάθος   πρέπει  να  τιμωρείται;  Μήπως  τελικά  αυτό  που  πρέπει  να  αναζητηθεί,  είναι  η  διευκόλυνση  του  πολίτη  ώστε  να  εξυπηρετήσει  τις  φορολογικές  του  υποχρεώσεις  χωρίς  τον  κίνδυνο  τιμωρίας;                                                                                                                                                                                            Το   ποινολόγιο  του   νόμου  4174/2013,  δυστυχώς  αναδεικνύει  την  γύμνια  του  φορολογικού  μηχανισμού,    ο  οποίος   αδυνατεί  ακόμη  και  σήμερα  να  εντοπίσει  τις  πηγές  της  ουσιαστικής  φοροδιαφυγής,  να  ελέγξει  όσους  συστηματικά  δεν  αποδίδουν  τους  φόρους  και  να  αναζητήσει  τρόπους  είσπραξης  αυτών.                   Εκτίμηση  μου  είναι  ότι  ο  Ν. 4174/2013  θα  έχει  πρόσκαιρα  αποτελέσματα,  αλλά  ταυτόχρονα  θα  οδηγήσει  μεγαλύτερο  μέρος  των  επιχειρήσεων  και  της  κοινωνίας  σε  μεγαλύτερο   οικονομικό  αδιέξοδο  και  πολύ  φοβάμαι   ότι  ενδεχομένως,   διογκώσει  και  την  φοροδιαφυγή.                                                                                       Ας   ελπίσουμε  ότι  το  Υπουργείο  Οικονομικών   θα  επανεξετάσει  το  θέμα  με  καλύτερη  αίσθηση  της  πραγματικότητας.

 

Μάρκος   Χρήστος

                                                       Αντιπρόεδρος   του  9ου  Π.Τ.  Ανατολικής  Στερεάς   του                                        Οικονομικού   Επιμελητηρίου  Ελλάδας