Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος

Κοινοποίηση στα Social Media

«Η υψηλή ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού δεν αρκεί για να κερδίσει τη θέση που του αξίζει στις διεθνείς αγορές. Απαιτείται τυποποίηση και ταξινόμηση του προϊόντος, έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμο και η ποιότητά του εγγυημένη» τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος με αφορμή την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την «Ταξινόμηση του βάμβακος μέσω του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος». Η ΚΥΑ προωθήθηκε για υπογραφή από το συναρμόδιο Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα. 

Με την ΚΥΑ αυτή ανοίγονται πια νέες προοπτικές για την ελληνική βαμβακοκαλλιέργεια. Η ταξινόμηση και η τυποποίηση του προϊόντος με σύγχρονες μεθόδους και σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, σε επίπεδο χώρας από επίσημο φορέα, θα προσδώσει στο ελληνικό βαμβάκι «ταυτότητα», με αποτέλεσμα:

  • Την απόκτηση πρόσθετης αξίας και
  • Τη δυναμικότερη προώθησή του στη διεθνή αγορά. 

Το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος θα λειτουργεί στην Καρδίτσα και θα συντονίζει τα Περιφερειακά Κέντρα Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Επιπλέον, βάσει της ΚΥΑ, το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος:

  1. Αναλαμβάνει την άσκηση του ρόλου της διαιτησίας στα πεδία (π.χ. μήκος της ίνας του βαμβακιού) που είναι διαπιστευμένα τα εργαστήρια του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, επιλύοντας  τυχόν διαφορές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
  1. Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο και βάση δεδομένων για την πορεία της ποιότητας του ελληνικού βαμβακιού και ενημερώνει το ΥπΑΑΤ, τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και τη Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος. 
  1. Μπορεί, σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση του ΥπΑΑΤ,  να οργανώνει και να υλοποιεί δράσεις για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας του προϊόντος, καθώς και να συμμετέχει σε αναπτυξιακά προγράμματα και ερευνητικά έργα. 

Τέλος, σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες του Κέντρου χρηματοδοτούνται κυρίως από τα ίδια έσοδά του, όπως οι εισφορές των μελών της Διακλαδικής Οργάνωσης Βάμβακος και το αντίτιμο της παροχής υπηρεσιών σε τρίτους.

Με την ευκαιρία της υπογραφής της ΚΥΑ ο κ. Χαρακόπουλος  δήλωσε τα εξής:

«Στόχος μας στο ΥπΑΑΤ είναι να αναδείξουμε την ποιοτική παραγωγή της ελληνικής γης, να την ενισχύσουμε κάνοντάς την πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφή. Η υψηλή ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού δεν αρκεί για να κερδίσει τη θέση που του αξίζει στις διεθνείς αγορές. Απαιτείται τυποποίηση και ταξινόμηση του προϊόντος, έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμο και η ποιότητά του εγγυημένη. Αυτό κάνουμε, όπως είχαμε δεσμευτεί, κατόπιν συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς και αξιοποιώντας μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το δημόσιο, με την ταξινόμησή του μέσω του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος. Το ελληνικό βαμβάκι επιτέλους αποκτά ταυτότητα, αποκτά πρόσθετη αξία και για τους παραγωγούς και για τους μεταποιητές. Ταξινομημένο και τυποποιημένο το ελληνικό βαμβάκι μπορεί να ξαναγίνει ο “λευκός χρυσός”. Στην κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε, υλοποιώντας δράσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση των αγροτικών μας προϊόντων και την αύξηση των εξαγωγών».