«Ψηφιακή Συμμαχία» για τη Γυναικεία Απασχόληση

Κοινοποίηση στα Social Media

«Ψηφιακή Συμμαχία» για τη Γυναικεία Απασχόληση

 

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:

Την απαρχή μίας καινοτόμου πρωτοβουλίας με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης με την συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,  προωθεί η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Βάσω Κόλλια. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση», κατά το πρότυπο αντίστοιχης δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Grand Coalition for Digital Jobs”.

 

ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ:

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάδειξη, αξιοποίηση και διασύνδεση της ψηφιακής τεχνολογίας με την αγορά εργασίας. Κεντρικός άξονας, η ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών και δράσεων απασχόλησης για την ισότητα των φύλων βασιζόμενων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στο πλαίσιο μιας πολύπλευρης συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, το σημαντικό πρόβλημα ανεργίας, που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους και τις γυναίκες, εκδηλώνεται ταυτόχρονα με ένα έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, αγγίζοντας τις 500.000 κενές θέσεις εργασίας μέχρι το 2015. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση» μπορεί να αποτελέσει «όχημα» για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προς όφελος των γυναικών, της επιχειρηματικότητας και της ψηφιακής οικονομίας.

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ- «ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

Για το σκοπό αυτό, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, 15 -μέχρι στιγμής- φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα από το χώρο της απασχόλησης και της πληροφορικής έχουν «συμμαχήσει» δημιουργώντας ένα ισχυρό εταιρικό σχήμα. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Οργανισμός Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών / Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Cisco Systems Hellas, Google, Microsoft Hellas, Oracle Hellas, ManpowerGroup Greece, Τομέας Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών(ΤΟΓΜΕ) / Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει και η Ομάδα «Ευρώπη» (Team Europe) της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με στόχο την υποστήριξη, την προώθηση και την διάχυση της πρωτοβουλίας αυτής.

 

ΠΕΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη βάση ενός πρωτόκολλου συνεργασίας, με κοινό σχεδιασμό και επιτυγχάνοντας συνέργειες, οι φορείς θα προχωρήσουν στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους πόρους και την τεχνογνωσία που διαθέτουν,

ü      συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση προβλημάτων στο πεδίο της γυναικείας και νεανικής απασχόλησης,

ü      δίνοντας έμφαση στην αγορά των ΤΠΕ και της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων.

ü      περιλαμβάνοντας τον σχεδιασμό δράσεων ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας γυναικών και νέων, καθώς και δράσεων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού,

ü      δίνοντας έμφαση στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιμέρους πολιτικές, στα πρότυπα καλών διεθνών πρακτικών.