Το νέο Δ.Σ. του Π.Τ. Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Κοινοποίηση στα Social Media

Την    15 η    Ιανουαρίου   2014,    συγκροτήθηκε   σε  σώμα  η  νέα  Διοίκηση  του  9ου  Περιφερειακού  Τμήματος    Ανατολικής   Στερεάς   του   Ο.Ε.Ε.,     που   προέκυψε   από  τις    εκλογές   της   15ης   Δεκεμβρίου    2014.

Με  την  υπ’ αριθμ.  1η  /  15 – 1 -2014   Πράξη    της    Τοπικής  διοίκησης,  η   σύνθεση  της   νέας  Τοπικής  Διοίκησης  έχει  ως  εξής :

 

 ΛΑΓΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       :     ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΜΑΡΚΟΣ          ΧΡΗΣΤΟΣ          :     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

 

 ΜΑΖΗΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ           :     ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 ΣΠΥΡΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΗΣ              :      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΕΠΟΠΤΗΣ

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   :     ΜΕΛΟΣ

 

 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ    :    ΜΕΛΟΣ 

 

 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        :     ΜΕΛΟΣ

 

 

Για  την  Τοπική   Διοίκηση

Ο    Πρόεδρος

Κωνστ.      Λαγός