Νέος γύρος συζητήσεων για το Ξενία και 16 ακόμη θέματα τη Δευτέρα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 17 θέματα ημερήσιας διάταξης έχει να συζητήσει τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου στις 09:00 το πρωί κατά τη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων με πρώτο και καλύτερο τη μίσθωση του ΞΕΝΙΑ στην Κρύα.

Έχουμε και λέμε λοιπόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, τα θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση είναι τα εξής:

1) Περί μίσθωσης του τουριστικού ακινήτου ”Τουριστικό περίπτερο ΞΕΝΙΑ” στην περιοχή Κρύα Λιβαδειάς.

2) Εξέταση της υπ΄αριθμό 36549/23.12.2013 ένστασης της Κ/ΞΙΑΣ ΚΑΦΡΙΤΣΑ Π. – ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Π. – ΤΣΙΦΗ Ι. που αφορά την επιλογή υλικών για την κατασκευή του έργου: ” ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)”.

3) Κατακύρωση δημοπρασίας για την  ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ” ΕΤΟΥΣ 2014.

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων γραφικής ύλης ενός έτους.

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για το έργο ”ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”, προϋπολογισμού 61.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

6. Έγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 υποχρεωτικών δαπανών που αφορούν την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.

7. Έγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 υποχρεωτικών δαπανών που αφορούν την προμήθεια γάλατος εργαζομένων του Δήμου.

8. Έγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 υποχρεωτικών δαπανών που αφορούν την προμήθεια ειδών σισιτίου για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.

9. Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού (λιβάδι ”ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ – ΣΚΑΝΤΖΗ”) στην περιοχή Τοπ. Κοινότητας Μαυρονερίου , του Δήμου Λεβαδέων.

10. Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού (λιβάδι ”ΓΟΡΙΤΣΑ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”) στην περιοχή Τοπ. Κοινότητας Παρορίου , του Δήμου Λεβαδέων.

11. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της Πουλακίδα Αθανασίας και της 73/2013 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

12. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της Σανιδά Λουκίας και της 72/2013 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

13 Άσκηση ανακοπής κατά Αλεξάνδρας Π. Αθανασίου κατοίκου Κυριακίου και της επιταγής προς εκτέλεση που έχει τεθεί κάτω από το αντίγραφο του 401/2013 πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθ. 11/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

14. Άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά Αλεξάνδρας Π. Αθανασίου κατοίκου Κυριακίου και της επιταγής προς εκτέλεση που έχει τεθεί κάτω από το αντίγραφο του 401/2013 πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθ. 11/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

15. Έφεση κατά Δέσποινας Καραμητοπούλου.

16. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά της ίδιας ως άνω απόφασης επειδή εκδόθηκε το 433/2013 απόγραφο.

17. Άσκηση ανακοπής κατά της ίδιας ως άνω απόφασης.