Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες από το Δήμο Ορχομενού και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Ορχομενού και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης προσφέρουν δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα σε ενήλικες. Οι θεματικές ενότητες είναι περιληπτικά οι εξής:

  • Οικονομία-Επιχειρηματικότητα
  • Ποιότητα Ζωής-Περιβάλλον
  • Νέες Τεχνολογίες
  • Γλώσσα και Επικοινωνία
  • Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
  • Πολιτισμός και Τέχνη
  • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Κάθε ενότητα έχει περίπου δέκα υποενότητες που καλύπτουν ευρεία γκάμα ενδιαφερόντων

Οι αιτήσεις γίνονται καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου στον Δήμο Ορχομενού (κ. Τσάπρα -κ. Πούσια)

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22613-51101 και στο e-mailctsapra@orchomenos.gr