Απογραφή των στρατεύσιμων του Δήμου Λεβαδέων της κλάσης του 2017 (γεννηθέντες το 1996)

Κοινοποίηση στα Social Media

Από τον Δήμο Λεβαδέων (Γραφείο Μητρώων Αρρένων) ανακοινώνεται ότι
σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Στερεάς Ελλάδας
(Τμήμα 2ο
-Λαμία) οι στρατεύσιμοι της κλάσης -2017- γεννηθέντες το έτος 1996 –
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Λεβαδέων είναι υποχρεωμένοι και
καλούνται για τη συμπλήρωση Δελτίου Απογραφής εντός των μηνών Ιανουαρίου και
Φεβρουαρίου 2014.

Κατά την παρουσίασή τους στο Στρατολογικό Γραφείο Λαμίας να έχουν μαζί τους
φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης και
να γνωρίζουν την ομάδα αίματός τους.

Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να προσκομίσουν κατά την παρουσίασή
τους στο Γραφείο και Ιατρικές Γνωματεύσεις στις οποίες να περιγράφεται με
σαφήνεια η πάθηση.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμπληρώσουν τα Δελτία Απογραφής και στα
πλησιέστερα του τόπου διαμονής τους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)από
1/1/2014 έως 28/2/2014.

Οι ημερομηνίες παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2017 (γεννηθέντες το 1996)
στην Στρατολογική Υπηρ. Στερεάς Ελλάδας, για την κατάθεση δελτίου Απογραφής
(ΔΑ) είναι οι εξής :

24.01.2014 Παρασκευή ΔΕ Λεβαδέων (επώνυμα από Α έως & Μ)

27.01.2014 Δευτέρα ΔΕ Λεβαδέων (επώνυμα από Ν έως & Ω)

28.01.2014 Τρίτη ΔΕ Δαυλείας,Κορώνειας,Χαιρωνείας,
Κοινότητα Κυριακίου

27.02.2014 Πέμπτη ΟΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΑΝΤΕΣ ΔΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

28.02.2014 Παρασκευή ΟΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΑΝΤΕΣ ΔΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Στρατολογικό Γραφείο Λαμίας (Στρατόπεδο ‘΄Τσαλτάκη’’ ΤΚ 35100,Λαμία,τηλ.
22313-50400,22313-50402,Φαξ 22310-45079)) λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες
από 9:00 έως 13:00 για την προσέλευση του κοινού.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ