Χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου για το 2014 από το Δήμο Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Λεβαδέων καλεί τους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση άδειας υπαίθριου
εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) τύπου Β΄ να υποβάλλουν στο Τμήμα Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης την αίτηση τους με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
από 07-01-2014 ημέρα Τρίτη μέχρι και 31-01-2014 ημέρα Παρασκευή κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο αριθμός και ο τύπος της άδειας καθορίζονται σύμφωνα με την αριθ.
9414/225274/20-11-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ως εξής:

Α. Άδειες Άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου:
• Δύο (2) άδειες για καντίνες.
• Πέντε (5) άδειες για είδη λαϊκής τέχνης, χειροποίητες κατασκευές κ.λ.π.
• Πέντε (5) εμπορικές άδειες για πώληση φρούτων, λαχανικών & εποχιακών ειδών
(χριστουγεννιάτικα, πασχαλιάτικα, αποκριάτικα).

Β. Άδειες Άσκησης Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου:
• Πέντε (5) άδειες για καντίνες.
• Οκτώ (8) άδειες για λευκά είδη, είδη ρουχισμού, υπόδησης κ.λ.π.
• Τέσσερεις (4) άδειες για είδη λαϊκής τέχνης, χειροποίητες κατασκευές, εποχιακών
ειδών κ.λ.π.