Τι θα δηλώσουμε και πότε στην εφορία το 2014. Ολες οι ημερομηνίες

Κοινοποίηση στα Social Media

Τις προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων καθώς και των δόσεών τους για το 2014 ανακοίνωσε παραμονή Πρωτοχρονιάς το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος θα ξεκινήσει στις 20 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.

Η πρώτη δόση για το φόρο εισοδήματος θα καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2014, η δεύτερη δόση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και η τρίτη δόση έως τις 30 Νοεμβρίου 2014.

 

Φορολογική Υποχρέωση                          Έναρξη Υποβολής                                 Λήξη Υποβολής

Υποβολή Εντύπου Ε1                                  20/3/2014                                             30/6/2014

Υποβολή Εντύπου Ε5                                  3/3/2014                                              30/4/2014

Υποβολή Εντύπου Φ01 010                        14/4/2014                                             30/5/2014

Υποβολή Εντύπου Φ01 013                        14/4/2014                                             31/5/2014

Υποβολή Εντύπου Φ01 012                         3/2/2014                                              15/4/2014

Υποβολή Εντύπου Ε2                                   3/2/2014                                               30/6/2014

Υποβολή Εντύπου Ε3                                   3/2/2014                                               30/6/2014

Έντυπα Ε232, Ε235, Ε233, Ε566, Ε567       2/1/2014                                               28/2/2014

Έντυπο Ε234                                                 2/1/2014                                               31/3/2014

Έκτ. Εισφορά επί Εισερχ Συναλλάγματος     2/1/2014                                               31/3/2014

Έντυπο Ε7                                                     3/2/2014                                               30/4/201

Βεβαιώσεις αποδοχών                                  27/1/2014                                              28/3/2014

Ορ Δήλ Παρ Φόρων Ελ Επαγγελματιών      17/3/2014                                               30/4/2014

Ορ Δήλ Παρ Φόρων Εμ Επιχειρήσεων         17/3/2014                                              30/4/2014

Ε9 2014                                                         17/2/2014                                              30/5/2014

ΕΦΑ                                                               3/4/2014                                                20/5/2014

Εκ Δήλωση ΦΠΑ με Απλογρ Σύστημα          2/1/2014                                               30/4/2014

Εκ Δήλωση ΦΠΑ με διπλογρ σύστημα          2/1/2014                                               30/5/2014

Ε9 2015                                                        14/4/2014                                               31/1/2015

Περι Δήλωση ΦΠΑ με Απλ Σύστημα    1/1, 1/4, 1/7 και 1/10                     20/1, 20/4, 20/7 και 20/10

Περι Δήλωση ΦΠΑ με Απλ Σύστημα         1η κάθε μήνα                                        20η κάθε μήνα

Προσ Δήλωση Απόδ Παρακρ Φόρων        1η κάθε μήνα                                      τέλος κάθε μήνα

Στοιχεία Πελατών Προμηθευτών               15 κάθε μήνα

Στοιχεία Μισθωτηρίων                                  1η έτους                                              Τέλος έτους

Από το

http://www.eea.gr